23.03.2015

  Pedagogické dny 2015

  Poslední týden v březnu patří každoročně na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové pedagogům z nejrůznějších typů škol a školských zařízení.

  V rámci oslav, které proběhnou v týdnu od 23. do 27. března 2015 v prostorách Objektu společné výuky (tradiční Pedagogické dny), se uskuteční řada akcí odborného i popularizačního charakteru. Za zmínku stojí například konference Katedry kulturních a náboženských studií nazvaná Naše společná přítomnost 2015: Různé kultury, jedna příroda, jejímiž hlavními řečníky budou prof. Thomas Hylland Eriksen z University of Oslo a významný český filozof prof. Václav Bělohradský.

  Středeční program bude ve znamení humoru a jeho přesahu do odborné tématiky, kdy nejprve od ranních hodin proběhne konference Humor v edukačních souvislostech (jedním z aktivních účastníků této konference bude Zdeněk Svěrák) a posléze ve 14 hodin proběhne slavnostní akademický akt, při kterém rektor Univerzity Hradec Králové předá právě Zdeňku Svěrákovi čestný titul doctor honoris causa.

  Vše ve středu vyvrcholí tradičním Slavnostním koncertem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, který v hradecké Filharmonii pořádá Hudební katedry PdF UHK.

  Ve zbylé dny bude probíhat množství odborných a popularizačních seminářů a přednášek. Kompletní program je k dispozici na těchto stránkách.

   
  Garant Pedagogických dnů:

  Mgr. Václav Víška, Ph.D.
  Statutární zástupce děkana a proděkan pro studijní záležitosti
  Pedagogická fakulta
  Univerzita Hradec Králové
  e: vaclav.viska@uhk.cz
  t: 777 484 22
  1


 • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 5.3.2015 14:58