22.02.2016

  Pedagogickou fakultu UHK povede v novém akademickém roce doc. František Vaníček

  O novém děkanovi Pedagogické fakulty UHK rozhodlo 17. února 2016 až třetí kolo voleb. Stávající děkan doc. Pavel Vacek v něm získal čtyři hlasy, zatímco doc. František Vaníček dostal důvěru sedmi členů akademického senátu PdF.

  Doc. Vaníček je tajemníkem Hudební katedry, kde vede Oddělení chrámové hudby, sbormistrovství a sólové interpretace, a je předním českým expertem hry na varhany. Koncertuje po celém světě a věnuje se také rozvoji internacionalizace UHK. V loňském roce např. navštívil Tchaj-wan, kde na tamní National Pingtung University pomáhal s otevřením nového studijního oboru věnovaného hře na tento královský nástroj. Doc. Vaníček je také zakladatelem a uměleckým ředitelem Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad, v Hradci Králové je znám rovněž svým dřívějším působením v královéhradeckých pěveckých sborech Jitro a Boni pueri.

  Kandidaturou na děkana Pedagogické fakulty UHK sleduje především dva cíle. „Prvním je zlepšit finanční situaci všech zaměstnanců fakulty. Druhý neméně důležitý úkol vyjadřuje motto mého volebního programu: „Aby byl svět na Pedagogické fakultě ve správném rytmu!“, vysvětluje doc. Vaníček a dodává: „Tím je míněna potřeba obnovy fakulty zevnitř. Je nutné posílit důvěru ve smysl kvalitní práce a dát chodu fakulty jasná pravidla a řád. Jsem si vědom, že v současných pro vzdělávání nepříznivých podmínkách mohou být tyto cíle považovány za příliš ambiciózní až nereálné. Nepokusit se o ně by však znamenalo rezignovat na vlastní budoucnost.“

  Doc. Vaníček započne svůj mandát v červnu tohoto roku.


  Karel Čáslava
  propagace a komunikace UHK


 • Více z Tiskove-zpravy

Vanicek-2

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 22.2.2016 21:51