01.02.2018

  Společným jazykem mezinárodní konference byla ekonomie

  Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) hostila ve dnech 30. a 31. ledna 2018 ekonomické a manažerské odborníky z České republiky, Slovenska, Polska, Číny a Ruska, kteří přijali pozvání k účasti na již 16. ročníku mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny.

  Cílem konference byla i v tomto roce prezentace výsledků vědeckovýzkumné činnosti v oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky, managementu řízení regionů a oblasti agrobyznysu a vytvoření pravidelné platformy pro setkávání odborníků blízkých oborů.

  „Setkání účastníků napomáhá navazování osobních kontaktů důležitých pro předkládání společných výzkumných projektů. Program pak dává prostor pro prezentaci i publikování mladých pedagogů,“ říká docentka Petra Marešová, vedoucí katedry ekonomie a předsedkyně organizačního a programového výboru konference a pokračuje: „Již tradičně zahajoval řečník z ČNB. Tento rok byl hostem profesor Luboš Komárek, ředitel odboru vnějších ekonomických vztahů, který vystoupil s přednáškou zaměřenou na sladěnost zemí v eurozóně. I vzhledem k letošnímu podtitulu konference Production Economics in the Context of Industry 4.0 jsem se zájmem vyslechla plenární přednášku profesora Josefa Basla z České společnosti pro systémovou integraci na téma Industry 4.0.“

  Letošní ročník přinesl i několik příjemných novinek. Poprvé byla udělena cena za nejlepší článek, kterou sponzorovalo švýcarské vydavatelství MDPI v hodnotě 300 švýcarských franků. Cenu si odvezl kolektiv autorů z Vysoké školy finanční a správní v Praze. Stejné vydavatelství také zveřejní nejzdařilejší články z konference ve svých vědeckých žurnálech Economies a Systems. Další vybrané články se objeví v časopise Scientific Journal for Economics and Management – Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis. Zajímavou novinkou konference byla i účast delegace z Yangtze University z Jingzhou v Číně, která podpořila mezinárodní atmosféru konference.

  „I když se na této konferenci sešli účastníci mnoha zemí, náš jazyk byl společný – ekonomie,“ říká profesorka A. Kuzněcovová z ruské Baškirské státní agrární univerzity v Ufě a dodává: “Mám mnoho zkušeností z podobných konferencí v Německu, České republice, Ukrajině, Rusku i v dalších zemích, a tak mohu srovnávat. Ráda bych ocenila perfektní organizaci právě této akce. Také chci doufat, že my – účastníci konference i další vědecký svět - budeme dál aktivně rozvíjet naši mezinárodní spolupráci pomocí podobných setkání, společných grantů, monografií, mobilit studentů i akademiků, apod. Tato konference měla pro mne velmi příjemnou a přátelskou atmosféru a ráda se budu znovu a znovu vracet.“

  Věra Palánová
  děkanát FIM UHK


 • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 7.2.2018 10:43