28.03.2019

  Spolupráce s praxí studentům pomáhá

  Třešničkou na dortu spolupráce Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) a firmy ŠKODA AUTO a.s. bylo 25. března 2019 převzetí sponzorského vozu Superb III zástupci fakulty do bezplatného ročního užívání.

  Jednou z priorit FIM UHK je připravit své studenty do profesního života také prostřednictvím úzké spolupráce s mnoha podniky a institucemi. Absolventi pak na trhu práce nemají problém a tuto péči ze strany fakulty velmi oceňují. Spolupráce se „škodovkou“ je toho příkladem, jak potvrzují slova jednoho z absolventů, doktoranda Ing. Denise Šefary: „Ve ŠKODA AUTO působím v oddělení IT. Pracuji zde čtvrtým rokem, konkrétně v útvaru zabývajícím se systémovou podporou prodeje a marketingu. Mimo to jsem členem projektového týmu, který se soustředí na spolupráci s univerzitami a vysokými školami,“ uvádí Ing. Šefara, který je zároveň ambasadorem pro spolupráci právě s FIMkou a pokračuje: „Smlouva o spolupráci FIM UHK a ŠKODA AUTO mimo jiné umožňuje zaměstnancům ŠKODA prohlubovat si vzdělání na fakultě. Studenti FIMky pak například mohou absolvovat stáže ve ŠKODA IT, účastnit se exkurzí s přesahem do IT či participovat na zajímavých projektech. Tímto způsobem byla například realizována eye-trackingová analýza pro webové stránky náboru ŠKODA AUTO.“ Díky podpoře ze strany automobilky v oblasti nákupu technologií pro výuku a výzkum byla dovybavena eye-trackingová laboratoř a také podpořen nákup licencí pro výuku SAP (podnikový informační systém).

  Každoročně se také firma prezentuje na veletrhu pracovních příležitostí HIT kariéra pořádaném fakultou, kde mají studenti jedinečnou šanci setkat se přímo se zástupci firmy a ptát se na vše, co je zajímá. Tento osobní kontakt bývá pro budoucí absolventy při výběru zaměstnání velmi významný.

  „Intenzivní spolupráce mezi fakultou a ŠKODA AUTO probíhá již několik let. Kromě nabídek zajímavých přednášek, projektů či témat závěrečných prací pro studenty se podílejí pracovníci i studenti fakulty na řešení výzkumných projektů pro „škodovku,“ říká proděkanka pro rozvoj a zahraniční styky Petra Poulová a dodává: „V loňském roce se jednalo například o projekt založený na predikci potřeb náhradních dílů. Těšíme se, že na podzim společně uspořádáme už druhý Hackathon ŠKODA AUTO na FIM UHK.“

  Věra Palánová
  děkanát FIM UHK  • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Novák Jakub, 28.3.2019 10:31