03.05.2016

  Stávající děkanka Filozofické fakulty UHK obhájila svůj post

  Pavlína Springerová bude i po další čtyři roky děkankou Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Jednohlasně se na tom shodli členové Akademického senátu FF UHK poté, co byla současná představitelka fakulty jedinou kandidátkou na tuto funkci pro období 2016 až 2020.

  Shromáždění akademické obce spojené s volbou kandidáta na funkci děkana FF UHK se uskutečnilo v pondělí 2. května 2016 od 13.30 hodin v budově filozofické fakulty na náměstí Svobody. V tajné volbě pro Springerovou hlasovalo všech deset přítomných členů akademického senátu hned v prvním kole voleb.

  „Velice si vážím jednohlasné podpory senátorů FF UHK v těchto volbách. Tento silný mandát beru jako závazek, ale zároveň i jako impulz k tomu, abychom pokračovali v nastoupené cestě před čtyřmi lety, kdy jsem byla poprvé zvolena děkankou,“ říká Pavlína Springerová k výsledku voleb.
  Nominaci ještě musí potvrdit rektor Univerzity Hradec Králové. Své nové funkční období zahájí děkanka fakulty v červenci 2016.

  „V období prvního děkanského mandátu jsem si za hlavní priority vytyčila oblast rozvoje internacionalizace, zlepšení vědeckých výsledků a zviditelnění značky FF UHK jak v rámci České republiky, tak ve světě. Jsem přesvědčená, že i díky týmu lidí kolem mě a na celé fakultě se podařilo tyto cíle naplňovat,“ hodnotí své první čtyři roky ve funkci představitelka fakulty.

  A dodává, že je nutné, aby hradecká filozofická fakulta „šlapala“ dál. „Je třeba, abychom se ještě více ve vzdělání i ve vědě otevírali světu a v neposlední řadě, aby se naši studenti neztratili na trhu práce a jejich vzdělání získané na FF UHK bylo chápáno jako záruka kvalitního uplatnění,“ dodává znovuzvolená děkanka.
   

  Pro více informací či zprostředkování rozhovoru s děkankou FF UHK kontaktujte:

  Mgr. et Mgr. Lenka Kašparová
  Referát pro vnější vztahy a komunikaci
  e-mail: lenka.kasparova.1@uhk.cz
  tel.: 493 331 217 • Více z Tiskove-zpravy

P5023752 P5023822

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 4.5.2016 9:39