15.09.2014

  Stavba pro Univerzitu Hradec Králové

  Je rozhodnuto, dokument schvalující stavbu pro Univerzitu Hradec Králové podepsali představitelé ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy i financí. Univerzita Hradec Králové bude stavět třetí pavilón svého vysokoškolského areálu poblíž soutoku Labe a Orlice, podle něhož nese daná rozvojová lokalita i svůj název – Na Soutoku.

  Areál dosud sestává z Objektu společné výuky, dokončeného v roce 1997, a budovy Fakulty informatiky a managementu otevřené v roce 2008. Třetí pavilón poslouží přírodovědným oborům a usídlí se v něm Přírodovědecká fakulta. Tato nejmladší fakulta univerzity vznikla v roce 2010 vydělením přírodovědně zaměřených pracovišť fakulty pedagogické, aby univerzita pod jejími křídly mohla rozvinout studia a výzkum v oblasti biologie, fyziky, chemie a aplikované matematiky.

  Celková investice do budovy Přírodovědecké fakulty přesahuje částku 430 mil. korun a univerzita se na ní bude podílet nejméně 25 miliony. Vedení univerzity očekává, že po dokončení nezbytných přípravných kroků vítězná firma zahájí práce počátkem jara roku 2014. Stavba bude trvat přibližně jeden a půl roku a naváže na ni vnitřní vybavení zejména specializovaných laboratoří. Ty poskytnou zázemí pro několik desítek vědecky zaměřených pracovníků fakulty. Jednou z nových laboratoří bude např. toxikologické pracoviště. Tým jeho specialistů se v něm bude věnovat výzkumu mykotoxinů, které způsobují významné ekonomické ztráty na úrodě a vinou nežádoucích toxických účinků mají významné dopady rovněž na zdraví člověka. Odborníci kateder biologie a chemie se v této souvislosti budou zabývat výzkumem zaměřeným na minimalizování dopadů na lidské zdraví, což např. znamená získávání a výrobu metabolitů mykotoxinů a jejich testování ve spolupráci s Fakultní nemocnicí při léčbě různých chorob. Další pracoviště se v nových laboratořích budou kupříkladu věnovat výzkumu vedoucímu k přípravě léků bránících rozvoji Alzheimerovy choroby, dále důsledkům užívání fosfátů v průmyslu či přípravě biologicky aktivních sloučenin, a to ve spolupráci se zahraničními partnery ze Spojeného království, Jižní Koreje a USA.

  Rektor univerzity prof. Josefy Hynek k úspěchu univerzity a očekáváním spojeným s výstavbou uvádí: „Především je registrace stavby velikou úlevou. Výstavbu budovy Přírodovědecké fakulty připravujeme dlouhá léta a po náročných jednáních o možnosti uhradit stavbu z evropských peněz a po nuceném rozdělení vlastní výstavby na dvě samostatné etapy a následném opětovném skládání do jednoho celku jsem velmi rád, že nám vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyšlo vstříc a my budeme stavět celou budovu tak, jak byla původně projektována. Uvědomíme-li si ekonomické obtíže české ekonomiky, je potom rozhodnutí stavět obrovským úspěchem Univerzity Hradec Králové a současně i potvrzením toho, že vznik nových fakult a prosazovaná orientace na kvalitu, byly kroky učiněné správným směrem.

  Nová budova Přírodovědecké fakulty spolu se špičkovým vybavením pro vědeckou a výzkumnou práci bude obrovským impulsem pro rozvoj námi pěstovaných disciplín. Předpokládám, že se stane velkým lákadlem a magnetem pro studenty, ale i jejich profesory, kteří zde najdou zázemí odpovídající jednadvacátému století. A v laboratořích této budovy se samozřejmě i nadále budou připravovat i učitelé matematiky, fyziky, chemie, biologie a informatiky, jejichž výuku toto špičkové zázemí také posune o výrazný kus dopředu. Celá univerzita tak dostává velikou příležitost upevnit si svoji pozici nejen mezi českými vysokými školami, ale ve vybraných disciplínách se dostat i mezi evropskou elitu.

  A jelikož Univerzita Hradec Králové v souvislosti s demografickým poklesem neplánuje žádný nárůst počtu studentů, nová budova nám umožní soustředit ještě více než doposud naše aktivity v areálu Na Soutoku a postupně opouštět objekty, které nyní pouze najímáme, ale i ty, které jsou z dlouhodobé perspektivy pro naše aktivity nevhodné.“

  V letošním roce navíc univerzita přispěje ke zkulturnění centra Hradce Králové zahájením opravy vnějšího pláště památkově významných budov na náměstí Svobody. Jedná se o objekty sloužící Pedagogické fakultě a Filozofické fakultě, které univerzita získala před několika lety do svého majetku od města. Již tehdy vedení univerzity otevřelo jednání, jejichž cílem bylo zajištění zdrojů na opravu a restaurování oken, fasády a uměleckých prvků obou budov. Jde o druhou aktuálně nevýznamnější stavební akci univerzity, jejíž náklady dosahují téměř 70 milionů.
  Připočteme-li k výstavbě nové budovy Přírodovědecké fakulty již schválenou opravu obou těchto budov, přinese univerzita do města v příštích třech letech na uskutečnění těchto zakázek další půl miliardu korun. • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 29.3.2016 10:38