10.05.2016

  Studentská konference otevře nové možnosti mladým archeologům

  Univerzita Hradec Králové zažije v červnu svou první studentskou archeologickou konferenci, a to na téma Výjimečnost v každodennosti. Odborné příspěvky nadějných archeologů doplní i přednášky zkušených vědeckých pracovníků. Přihlášky na konferenci je možné zasílat do 20. května 2016.

  „Naším cílem je uspořádat setkání, která nabídne studentům příležitost vyzkoušet si účast na vědecké konferenci nanečisto. Účastníci dostanou možnost prezentovat dosavadní výsledky svých výzkumů podobně starým kolegům a inspirovat se v příspěvcích ostatních pro svou budoucí vědeckou práci,“ říká za organizátory Petr Čechák, student doktorského studijního programu Archeologie na Katedře archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

  První ročník studentské archeologické konference se uskuteční v prostorách Objektu společné výuky UHK 14. června 2016 a jeho téma slibuje zajímavý mix prezentací. „Název konference Výjimečnost v každodennosti byl zvolen úmyslně, aby umožnil přihlášení studentů různého zaměření, kteří však mohou nabídnout kvalitní příspěvky týkající se výjimečných nálezů, výzkumů, metod, přístupů i příkladů dobré praxe,“ vysvětluje další z doktorandů na katedře archeologie Mirek Pleska. Cílem studentů je uspořádat plnohodnotnou akci se všemi aspekty odborné konference. Ta je navíc podpořena grantem Filozofické fakulty UHK na podporu studentských vědeckých počinů, a tak účastníci nemusejí platit žádný konferenční příspěvek.

  V programu konference bude i prostor pro příspěvek odborníka z řad vědeckých pracovníků. Všechny příspěvky by měly zaznít v českém, případně slovenském či anglickém jazyce. Hlásit se mohou primárně studenti magisterských a doktorských studijních programů, přijaty však budou i vynikající příspěvky budoucích bakalářů. „S nápadem studentské konference přišli sami naši studenti. Ti mají také celou akci na starosti, a to samozřejmě pod patronací Katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové,“ říká závěrem vedoucí katedry Radomír Tichý.


  V případě zájmu o další informace kontaktujte organizátory konference:

  Dominika Schmidtová, Miroslav Pleska
  e-mail: dominika.schmidtova@seznam.cz, m.pleska@seznam.cz
  tel.: +420 728 372 373

    • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 10.5.2016 15:47