11.02.2015

  Studentům hradecké Filozofické fakulty se otevře muzeum k praxi i studiu

  Pestré výstavy pro veřejnost, rozkvět nabídky celoživotního vzdělávání, bohatší možnosti praxí pro studenty i rozvoj vědecké a publikační činnosti. Aby dosáhly těchto vizí, zpečetily Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové a Muzeum východních Čech v Hradci Králové podpisem Deklarace o vzájemné spolupráci svůj zájem o posílení společné pozice v očích veřejnosti i odborníků.

  Instituce se tak mohou těšit na součinnost ve vypracovávání vědeckých i rozvojových projektů nebo prohloubení výzkumné práce. Studentům hradecké „fildy“ umožní nová dimenze vztahu fakulty s muzeem především rozšíření možností vlastního vzdělávání a získávání dalších vědomostí i pracovních zkušeností v rámci praxí.

  „Považuji za přirozené, že dvě instituce nalézající se na protilehlých březích Labe k sobě budou mít vzhledem ke svému charakteru velmi blízko. Za svůj úkol považuji otevírat naši fakultu veřejnosti, hledat možnosti spolupráce s dalšími vzdělávacími a kulturními institucemi či firmami, v nichž naši studenti mohou získávat první cenné pracovní zkušenosti,“ říká o nově potvrzeném partnerství děkanka Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Pavlína Springerová.
   
  A ředitelka Muzea východních Čech Naďa Machková Prajzová dodává: „Muzeum je především obrovskou databankou, je neuvěřitelně pestrým, systematicky budovaným souborem dokladů o historii a kultuře regionu, který je k dispozici ke studiu a bádání. Ráda bych, abychom touto deklarací daly mimo jiné najevo podporu společné práce studentů či doktorandů, kteří mohou využívat muzejní fondy při psaní svých prací a objevovat tak nové pro dokreslení historie a vývoje kraje. Možná právě tito studenti budou dalšími pracovníky muzea a aktivně se podílet na jejich formování a vzdělávání, je zajímavou příležitostí pro obě strany. Konkrétním dopadem bude například volný vstup studentů některých oborů zdarma na výstavy a stálé expozice.“

  Kontakt:
   
  Mgr. Lenka Kašparová
  komunikace Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové
  e: lenka.kasparova.1@uhk.cz
  t: 493 331 217
   
  Muzeum východních Čech v Hradci Králové
  Eliščino nábřeží 465
  500 01 Hradec Králové
  e: info@muzeumhk.cz
  t: 495 512 391, 495 512 392


   

    • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 11.2.2015 13:14