28.03.2017

  Tajemství městských dějin odhalují na hradecké fildě

  Interdisciplinárním výzkumem městské problematiky se bude zabývat Centrum urbánní historie při Katedře pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, které zahájilo svou činnost v březnu.

  „Městskému prostředí s přesahem do středoevropského prostoru se budeme věnovat v časovém horizontu od 13. do 20. století,“ říká historička Jana Vojtíšková z hradecké filozofické fakulty, která zkoumá urbánní historii a vznik centra iniciovala.

  Tomu bude také odpovídat složení týmu, ve kterém působí nejen akademičtí pracovníci fakulty, ale také externí členové z řad předních odborníků z České republiky i ze zahraničí.

  „Interní členové budou svou působnost orientovat především na excelentní publikační výstupy, pravidelnou účast na významných domácích i zahraničních konferencích, přípravu přednášek pro odbornou i laickou veřejnost, podávání grantových projektů či alespoň účast na nich nebo navazování kontaktů v rámci ČR i v zahraniční,“ vysvětluje Vojtíšková cíle fungování Centra urbánní historie, které je svého druhu jediným v tuzemsku.

  Studium městských dějin je na fakultě rozvíjeno již řadu let. Příkladem může být publikace Hradec Králové z ediční řady Dějiny českých měst, která právě vychází v Nakladatelství Lidové noviny a za níž stojí převážně historikové působící na FF UHK či s ní spolupracující. Centrum tak bude rozsahem svých aktivit usilovat o vytvoření jednoho z prioritních výzkumných témat Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

  K aktivitám Centra urbánní historie patří také organizace přednášek pro studenty
  i veřejnost. Již 20. dubna 2017 od 14 hodin se tak uskuteční v učebně B9 FF UHK na náměstí Svobody 331 přednáška profesora Petra Vorla, prorektora Univerzity Pardubice, na téma Česká a říšská města v době šmalkaldské války 1546-1547.


 • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 30.3.2017 10:34