08.04.2019

  Učitelé v roli herců, herci v roli učitelů

  Víkendový kurz vystupování, komunikativní dovednosti a hlasové průpravy absolvovalo začátkem dubna třicet akademických pracovníků Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Studenti této fakulty se tak mají na co těšit, čekají je přednášky ve vylepšeném podání.

  Zúčastněné čekal v malebném resortu Darovanský Dvůr u Plzně zajímavý program, který vedli opravdoví mistři slova - herci Jan Přeučil, Roman Štolpa, Petra Špindlerová a Zbyšek Pantůček. Na programu se objevila například relaxační a dechová cvičení, výuka rétoriky, způsoby zpracování emocí, energie či trémy.
  Kromě verbálních cvičení čekalo účastníky i každodenní protažení formou ranní jógy.

  „Kurz byl velmi intenzivní a energeticky celkem náročný. Nicméně přidaná hodnota je značná, a to jak v rovině odborné, tak sociální. Školitelé byli příjemní a vstřícní, vždy panovala dobrá nálada. Na nic netlačili a snažili se o uvolněný průběh, což se jim dařilo. Výborně bylo vybrané prostředí, ve kterém celá akce probíhala“, hodnotí program jeden z akademiků docent Vladimír Bureš.

  Co bylo nejsilnějším zážitkem pro dalšího z účastníků, docenta Tomáše Kozla?: „Možnost prostřednictvím video záznamu shlédnout vlastní vystoupení a získat zpětnou vazbu a spoustu cenných rad od lektora Jana Přeučila, kterého se všichni předem neprávem obávali. Dále poznání, že jóga z nějakých pro mne neznámých důvodů opravdu funguje,“ a pokračuje: „Mně osobně kurz pomohl opět si uvědomit, že je třeba se na každé veřejné vystoupení připravovat nejen po teoretické, ale i hlasové a "dramatické" stránce. Obsah přednášky nelze jen přeříkat, ale je třeba ho "odehrát" tak, aby se posluchač nenudil a odnesl si co nejvíce poznatků a zážitků. V neposlední řadě mi kurz pomohl poznat řadu kolegů i jinak než z běžného potkávání na FIMce,“ dodává docent Kozel.

  Slova děkana, profesora Josefa Hynka potvrzují, že bylo uspořádání takové akce správnou volbou. „Každý dobrý učitel by podle mě měl být i trochu hercem, aby studenty přednášky bavily a v ideálním případě dokonce i nadchly. Víme, že u některých předmětů je to těžké,  ale právě proto se potřebujeme učit. Skvělí herci nám dali možnost nahlédnout do jejich profese a naučit nás alespoň pár technik či triků, které nám umožní se zlepšit.“

  Kurz byl pořádán v rámci projektu „Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové“.


  Věra Palánová
  děkanát FIM UHK  • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Novák Jakub, 8.4.2019 15:56