25.03.2015

  Umělci z pedagogické fakulty na jednom koncertě s filharmoniky

  Studenti a akademici Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, mnoho významných profesionálních umělců a skvělý kulturní zážitek – to vše nabídne tradiční Slavnostní koncert Hudební katedry Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

  Letos po několika letech dojde opět k propojení umělců z akademického světa s profesionálními hudebníky z Filharmonie Hradec Králové.

  Od začátku tradice těchto koncertů stojí za dirigentským pultem úspěšný představitel mladé dirigentské generace Pavel Šnajdr, dirigent řady našich předních orchestrů a operních divadel, na jeho podání se můžeme těšit i v letošním ročníku.

  Po boku Filharmonie Hradec Králové se představí jednak studenti, a také několik nedávných absolventů Hudební katedry Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

  Zazní klavírní koncert J. Haydna, houslová Introdukce a rondo capriccioso od C. Saint-Saënse a ve druhé polovině koncertu se představí vedle třech sólistů také Smíšený pěvecký sbor UHK (ten je složen ze studentů celé naší univerzity a jeho sbormistrem je Jiří Skopal, sbormistr se řadou zkušeností – především ve světoznámém hradeckém dětském sboru Jitro) a Pěvecký sbor Konzervatoře Pardubice (sbormistr Tomáš Žídek, pedagog pardubické konzervatoře a nadějný dirigent, který pravidelně diriguje např. Pardubickou komorní filharmonii apod.). V podání těchto interpretů zazní Mše G dur od F. Schuberta.

  Slavnostní koncert, který vypukne 25. března 2015 v 19.30 hodin v sále Filharmonie Hradec Králové, se uskuteční v rámci Pedagogických dnů, jež pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve dnech 23.–27. března 2015 v prostorách Objektu společné výuky.

   


 • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 10.3.2015 12:14