21.11.2018

  Univerzita Hradec Králové bude mít dalšího čestného doktora

  Výjimečná událost v životě univerzity, která se na půdě UHK zopakuje již podeváté. Srdečně Vás zveme na slavnostní akt udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru Management a Zlaté medaile Univerzity Hradec Králové Ing. Janu Petrofovi.

  Promoční akt se koná 28. listopadu 2018 od 14 hodin v aule Objektu společné výuky Univerzity Hradec Králové v Hradecké ulici 1227 v Hradci Králové. „Ing. Jan Petrof ve složité době druhé poloviny minulého století dokázal čestně obstát a po změně politických poměrů obnovit násilně přetrhanou tradici rodinné firmy. Zásadním způsobem se podílel na privatizaci a rozvoji firmy, která nese slavné jméno jeho rodiny, a obstál jako manažer v nelehkých podmínkách, které před něho privatizace podniku a změny na světových trzích postavily. Je vzorem pracovitého podnikatele a manažera, který se aktivně angažuje i ve společenském a kulturním životě v Hradci Králové,“ vysvětluje důvody udělení čestného doktorátu a Zlaté medaile UHK děkan FIM UHK Josef Hynek.

  Že jde opravdu o jedinečnou a výjimečnou událost dokládá i fakt, že Univerzita Hradec Králové za dobu své šedesátileté existence přistoupila k udělení čestného doktorátu teprve osmkrát. „Mezi čestné doktory UHK patří například již zesnulý královéhradecký biskup Karel Otčenášek nebo arcibiskup pražský a primas český Dominik Duka. Asi nejznámějším nositelem Zlaté medaile UHK je v roce 2015 promovaný Zdeněk Svěrák,“ popisuje historii předávání čestných doktorátů rektor UHK Kamil Kuča s tím, že mezi hosty budou přední představitelé českých vysokých škol a účast již potvrdil také v roce 2013 promovaný Dominik Duka.

  „Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové za čtvrtstoletí své existence dosud nevyužila práva navrhnout významnou osobnost k ocenění čestným doktorátem. Jsme přesvědčeni, že pan Ing. Jan Petrof je osobností, která je vzorem nejen pro podnikatelskou veřejnost, ale i pro naši fakultu, která budoucí manažery a podnikatele pomáhá vzdělávat,“ dodává děkan Hynek.

  Slavnostní promoční akt je přístupný i veřejnosti, po naplnění univerzitní auly bude možné slavnostní moment sledovat živým přenosem v učebně A6.

  Jakub Novák  • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Novák Jakub, 21.11.2018 12:8