26.11.2018

  Univerzita Hradec Králové jmenovala své první emeritní profesory

  Univerzita Hradec Králové jmenovala 21. listopadu 2018 ve své první emeritní profesory. Jedním z nejvyšších možných titulů, který může být akademikům udělen, ocenil rektor UHK Kamil Kuča celoživotní práci významného matematika prof. RNDr. Františka Kuřiny, CSc., a fyzika prof. Ing. Bohumila Vybírala, CSc. Oba působí na Přírodovědecké fakultě UHK.

  Doživotně udělovaný status emeritního profesora je předně vyjádřením ocenění a úcty celoživotním výsledkům vynikajících profesorů univerzity: „Jmenování prvních emeritních profesorů nám připomíná bohatou historii a pevné základy, na kterých stojí hodnoty současné Univerzity Hradec Králové. V roce 2019 si je navíc připomeneme i oslavou 60 let od založení Pedagogického institutu, předchůdce UHK. Jsem hrdý, že mohu ocenit právě tyto vědecké osobnosti a jejich celoživotní dílo – dnes už nedílnou součást vývoje naší školy,“ řekl rektor UHK Kamil Kuča.
   
  Za emeritního profesora může být navržena osobnost s výjimečnými zásluhami o rozvoj univerzity, jehož práce má vysoké pedagogické a vědecké kvality, a je uznávaná i v mezinárodním měřítku. A právě to beze zbytku splňují oba jmenovaní. „Těší mě, že jsem mohl mít tu čest a na jmenování emeritním profesorem navrhnout právě tyto dva kolegy neodmyslitelně spjaté právě s Přírodovědeckou fakultou UHK. Za léta jejich působení ovlivnili nejen své obory, ale i generace studentů, mě nevyjímaje,“ uvedl děkan PřF UHK Pavel Trojovský.
   
  Prof. Bohumil Vybíral od roku 1959 publikoval na 285 vědeckých a odborných statí, učebních textů a knih a kromě toho získal 6 patentů na vynálezy. Věnuje se také péči o mladé fyzikální talenty, které dovedl až na mezinárodní fyzikální olympiády. Na univerzitě začal působit v roce 1978.
  Nesmazatelně se zapsal do dnešní podoby UHK, když ve funkci prorektora 13 let organizoval územní řízení pro výstavbu kampusu Na Soutoku, stavební řízení a vlastní stavbu Objektu společné výuky (v letech 1995–1997) a budovy Fakulty informatiky a managementu UHK. Připravoval přechod Vysoké školy pedagogické na Univerzitu Hradec Králové, všechny vnitřní předpisy, znak a insignie UHK. Jako pověřený děkan stál i u zrodu Fakulty humanitních studií (dnes Filozofické fakulty UHK, 2005–2006) a Přírodovědecké fakulty (2010–2011). 
   
  Od roku 1960 ovlivnil nejednu generaci učitelů matematiky v Královehradeckém kraji prof. František Kuřina. Jako vyučující se věnoval přednáškám a cvičením zejména z geometrie a didaktiky matematiky. Dosud publikoval na 484 vědeckých článků či odborných statí, 8 monografií, 4 učebnice univerzitní a je autorem či spoluautorem 27 učebnic pro základní školu. Je jedním z několika mezinárodně uznávaných didaktiků matematiky českého původu a jeho práce vyšly i v řadě exotických jazyků (např. čínsky, japonsky a arabsky).
  Svoji milovanou geometrii popularizuje také skrze umění – je zapáleným fotografem a na jeho snímcích se často snoubí krása matematiky kolem nás a města Hradec Králové.
   
  Emeritní profesoři mohou nadále na univerzitě působit (např. konat přednášky): „Vědcem člověk nepřestane být ze dne na den jen proto, že odejde do penze, jsem tedy rád, že tyto kolegy budu na univerzitě i nadále potkávat a sledovat jejich další vědeckou práci,“ uzavřel rektor Kamil Kuča.

                                                                                           
  Kristýna Vávrová • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Novák Jakub, 26.11.2018 15:53