25.09.2015

  Univerzita bude zářit do noci vědou

  Do páteční noci 25. září 2015 bude Univerzita Hradec Králové zářit světlem! Po roce se totiž na akademické půdě opět uskuteční Noc vědců. Tato akce je součástí celoevropských setkání veřejnosti s vědci, kteří se snaží představit svou práci srozumitelným jazykem a zábavnou formou a prakticky doložit, v čem je věda pro každého z nás užitečná.

  Univerzita Hradec Králové se do nocí vědců poprvé zapojila v loňském roce a ihned zaznamenala veliký úspěch. Odhadem na osm set návštěvníků zavítalo do poslucháren a laboratoří, přičemž velkou číst tvořily děti v doprovodu dědečků, babiček, či rodičů. Dlouhé hodiny si vydržely zkoušet roli mušketýrů s replikami dobových zbraní, pracovat s robotickými stavebnicemi nebo luštit hlavolamy.
   
  Tématem letošní Noci vědců je „světlo“, neboť právě rok 2015 je mezinárodním rokem světla. Letos je tomu totiž přesně tisíc let, co arabský vědec Alhazen napsal svou Knihu optiky, v níž popsal fyzikální podstatu a vlastnosti světla a princip lidského vidění. Současně si odborná veřejnost připomíná mnohá další výročí, např. sto padesát let od doby, kdy Skot James Clerk Maxwell, otec barevné fotografie, formuloval rovnice, které vysvětlovaly všechny známé zákonitosti elektrických a magnetických polí, či rovných sto let, kdy Albert Einstein formuloval svou obecnou teorii relativity, v níž světlo hraje klíčovou roli.
   
  Univerzita Hradec Králové se v duchu hesla „Budiž noc a budiž světlo!“ tento pátek v 18 hodin rozsvítí díky pokusům a přednáškám, které potrvají až do půlnoci. K tématu světla přispívá každá z fakult posvém. Zájemce čekají mimo jiné hrátky s optickou neviditelností a světlem ve virtuální a počítačové realitě. Dozvědí se, jak je možné, že vidíme čistou vodu, i když nemá žádnou barvu a je prakticky dokonale průhledná a mnoho dalších zajímavostí, od těch docela jednoduchých až po ty složité. Ještě před setměním bude před budovou univerzity létat quadrokoptéra, přírodovědci dále předvedou ukázky robotických modelů řízených světlem a pozvou přítomné do laserového bludiště, jehož paprsky se budou mít za úkol po vzoru filmových zločinců proplést. Vděčnými stanovišti dětí budou jistě rozsáhlá stavebnice Merkur a deskové hry.
   
  K „světelnému“ roku se v přeneseném smyslu hlásí i humanitní pracovitě univerzity. Filozofická fakulta si tak v přednáškách svých odborníků posvítí na korupci v Africe či na život našich předků v temných jeskyních. K atrakcím programu s možností aktivního zapojení budou opět náležet středověká písařská dílna pro děti i dospělé či ukázky mečů a mušket vystavených přímo v dobovém válečném stanu. Zvláštní dílna bude věnována keltským zbraním a výrobě prvních keramických nádob. Učitelé z Pedagogické fakulty seznámí zájemce kupříkladu s využitím moderních dotykových pomůcek k podpoře zrakových funkcí a dovedností u dětí se zrakovým postižením či s výsledky testovaní nového školního písma Comenia v učebnicích a písankách. Konečně studenti Ústavu sociální práce se pokusí rozbořit mýty o bezdomovectví, a to prostřednictvím několika dokumentů vyprávějících příběhy lidí bez domova a odkrývajících řadu příčin bezdomovectví.
   
  Noc vědců se na Univerzitě Hradec Králové koná v pátek 25. září 2015 od 18 do 24 hodin. Aktivity jsou umístěny v Objektu společné výuky v univerzitním areálu Na Soutoku (Hradecká 1227) a v budově Pedagogické fakulty na náměstí Svobody čp. 301. Vstup je volný. V místě bude pro návštěvníky k dispozici občerstvení včetně dětských nápojů a pochutin.
   
  Více informací na www.uhk.cz a www.noc-vedcu.cz.

  Přílohy: Program Noci vědců na Univerzitě Hradec Králové.                           
   
  PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
  kancléř a tiskový mluvčí    • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 24.9.2015 15:29