19.10.2015

  Univerzita ocení zakladatele spolupráce s Tchaj-wanem

  Přes dvě stovky královéhradeckých studentů na tchajwanských univerzitách, naopak největší skupina Tchajwanců studujících na českých univerzitách zapsaná v Hradci Králové, nadto dvě česko-tchajwanské svatby. To je výsledek dvanácti let spolupráce Univerzity Hradec Králové (UHK) nyní již s deseti univerzitami v Čínské republice Tchaj-wan. Za zásluhy o její mimořádný rozvoj převezme v úterý 20. října 2015 profesor Guor Rurng Shieh Medaili rektora Univerzity Hradec Králové.

  Guor Rurng Shieh v současnosti působí na Kao Yoan University na Tchaj-wanu a v roce 2003 byl iniciátorem mise představitelů královéhradecké univerzity do své země, která položila základ nebývale mohutnému proudu vzájemné akademické výměny studentů a vyučujících. Z počátečních tří vysokých škol spolupracujících z královéhradeckou univerzitou se počet partnerů rozrostl již na deset. Tchajwanskou zkušenost dnes již ve svém životopise při žádosti o zaměstnání uvádějí mnozí absolventi všech čtyř univerzitních fakult a ústavu.
   
  S ohledem na vysokou intenzitu vzájemných vztahů a na význam Univerzity Hradec Králové v této oblasti se slavnostního aktu udělení Medaile rektora zúčastní také představitelé tchajwanského zastupitelského úřadu, jímž je Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář v Praze, v čele s vedoucím úřadu panem Sheau-Jung Lu. Profesor Guor Rurng Shieh převezme vyznamenání z rukou rektora univerzity profesora Josefa Hynka při akademickém obřadu imatrikulace studentů prvního ročníku Fakulty informatiky a managementu UHK, který začíná 20. října 2015 ve 12 hodin v aule Objektu společné výuky (Hradecká 1227) v Hradci Králové.
   
  Obřad je přístupný veřejnosti i zástupcům médií, možnost pořízení fotografií trvá v průběhu celého aktu.
   
  PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
  kancléř a tiskový mluvčí • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 19.10.2015 16:42