09.05.2017

  Vaše univerzita zaznamenala obrovský pokrok, míní tchaj-wanský host

  Díky čtrnáctileté spolupráci Fakulty informatiky a managementu s tchajwanskými univerzitami se celkem na studijní pobyt na Tchaj-wan vydalo už téměř 400 studentů FIMky, stejný počet Tchajwanců využil možnosti studovat u nás v Hradci Králové.

  Jedním ze zakladatelů této oboustranné spolupráce v oblasti akademických výměn studentů a vyučujících je prof. Guor Rurng Shieh z Kao Yuan University na Tchaj-wanu. Za své aktivity získal v roce 2015 Medaili rektora UHK za výjimečný rozvoj vzájemných vztahů. Vždy se rád do Česka vrací.

  Během svého letošního pobytu, který se konal v prvním květnovém týdnu, navštívil spolu s manželkou a dcerou i Fakultu informatiky a managementu.  V rámci svého programu se Guor Rurng Shieh setkal nejen s představiteli fakulty v čele s děkanem profesorem Josefem Hynkem, ale i se studenty, kteří se na studijní pobyt na některé z tchajwanských univerzit chystají. V úvodu setkání představil milý host Tchaj-wan jako místo, které určitě stojí zato navštívit a poznat blíž. Ideální cestou k tomu může být právě studium na tomto překrásném ostrově. Profesor Shieh ocenil možnost našich studentů navštěvovat na FIM kurzy čínštiny, které jsou pro studenty FIM vyjíždějící do těchto destinací zdarma. O tom, že se výuka daří, přesvědčil přítomné jeden za studentů, který dokázal odpovědět na dotaz hosta čínsky. K přátelské besedě přispěla svými názory i dcera hosta, která sama studuje školu v Tchaj-peji.  Hlavní směr spolupráce obou univerzit prof. Shieh vidí nejen v oblasti vědeckého výzkumu. „Dalším aspektem je výměna studentů. Důležité je i vzájemné hostování vyučujících, přednášky na jiných univerzitách.“ Prof. Hynek dodává: „Rádi bychom spolupracovali i v oblasti Double Degree studia, které by umožnilo našim studentům absolvováním zahraniční studijní stáže získat titul na tchajwanské univerzitě a naopak tchajwanští studenti by po absolvování stáže u nás získali titul na FIM.“

  Z pohledu nejen pedagoga ale i podnikatele prof. Shieh možnost zahraničních stáží velmi vítá: „Naše ekonomika je velmi otevřená. Všechny tchajwanské podniky se snaží exportovat. Každá ze společností tedy chce mladé vzdělané lidi, kteří hlavně mluví anglicky a navíc mají zahraniční zkušenost. Rád zaměstnám tyto mladé jako první.“

  Česko hodnotí prof. Shieh jako „krásnou zemi s více než tisíciletou historií a kulturou. Velmi si návštěvu užívám,“ dodává. K tomu přispěl i víkendový program v režii profesora Hynka. Oba akademiky spojují kromě pracovních i dlouholeté přátelské vztahy. Studovali kdysi současně ve Velké Británii na University of Hull, s níž FIMka také dodnes spolupracuje a vysílá tam své studenty

  Věra Palánová
  komunikace a propagace FIM UHK


 • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 9.5.2017 19:43