28.04.2015

  Výstava fotografií z cyklu Člověk a víra

  V úterý 28. dubna 2015 v 16 hodin proběhne na Univerzitě Hradec Králové v Galerii T v Objektu společné výuky vernisáž výstavy fotografa Romana Albrechta, která náleží do projektu Člověk a víra. Na základě dohody mezi Univerzitou Hradec Králové a královéhradeckého římskokatolického biskupství bude na univerzitě po dva týdny vystavena desítka velkých uměleckých fotografií zachycujících zdejší katedrální chrám sv. Ducha.

  Projekt Člověk a Víra a jeho Iniciativa, Fotografové pro církve ČR


  Motto: Duchovní prožitek, kvalitní fotografie, osobní růst.


  Projekt Člověk a víra vznik na podzim roku 2011 v Praze a jeho zakladatelem je Roman Albrecht, partnery Václav Chaloupka, Irena Grimová a Miroslav Snopek. V roce 2014 vznikla iniciativa se záměrem rozšířit svou činnost na celou ČR. Nyní iniciativa čítá více než 40 fotografů a byla arcibiskupem Janem Graubnerem zaštítěna a představena ČBK. Cílem projektu je vytvořit kvalitní fotografie, které pomohou evangelizačním snahám církevních společenství i jednotlivců.
  Poskytujeme akreditaci církevních fotografů, pomoc při zavádění pravidel a usměrnění ostatních fotografů a v neposlední řadě spolupráci s mládeží při výuce fotografie. Dlouhodobě si klademe za cíl publikovat fotografie pod Katolickou církví v ČR, které budou dosahovat jejího tisíciletého uměleckého standardu, a to formou služby.

  Pro fotografy iniciativy klademe důraz na duchovní prožitek, konzistentní kvalitu odevzdaných fotografií a na osobní růst fotografů v oblasti fotografické, etické a církevní (poskytujeme mentory a školení). Pro novináře a účastníky obřadů poskytneme uživatelsky přívětivou distribuci fotografií s garancí ošetření autorských práv.

  Snímky si na www.clovekavira.cz a Facebooku prohlíží na 65 tisíc lidí, což je jedna z největších návštěvností mezi církevními weby, pořádáme výstavy (Praha-návštěvnost 7740 lidí, Olomouc-právě probíhá), poskytujeme fotografie na weby diecézí a farností a také do tisku a periodik.

  Na fotografiích zobrazujeme duchovní rozměr člověka - že víra v Boha patří k základním lidským potřebám, že věřit je normální, prezentujeme též skvosty sakrální architektury a české duchovní tradice.

  Přesto že je naše fotografická služba prováděna zcela zdarma, jsou třeba finanční prostředky na pořádání výstav a zajištění provozu databáze fotografií. Proto jsme závislí na finanční podpoře sponzorů a mecenášů, díky které budeme moci i v budoucnu fungovat.
   


 • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 27.4.2015 16:38