21.01.2019

  Vzácná publikace představí staré texty z Hradce Králové

  Po šesti stech letech zpátky na místě činu. Východočeské Staré letopisy české budou uvítány na půdě Univerzity Hradec Králové.

  30. ledna 2019 se v Objektu společné výuky Univerzity Hradec Králové (univerzitní kampus Na Soutoku, Hradecká 1227) uskuteční slavnostní představení publikace Staré letopisy české (Východočeská větev a některé související texty), za jejímž vznikem stojí významní vědci Akademie věd ČR PhDr. Alena Černá, Ph.D., prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., a PhDr. Markéta Klosová, Ph.D. Výběr Univerzity Hradec Králové coby místa pro prezentaci této vzácné publikace je přirozený – její sepjetí s Hradcem Králové je velmi silné. Publikace Staré letopisy české (Východočeská větev a některé související texty) totiž obsahuje kritické vydání šesti textů, jejichž archetyp vznikl v průběhu 15. století právě ve východočeské metropoli. Z husitské doby se přitom zachovalo jen velmi málo pramenů prokazatelně sepsaných ve východních Čechách nebo přímo v Hradci Králové. A to i přes skutečnost, že město Hradec Králové bylo předním husitským centrem a hlavní oporou sirotčího svazu, přímého pokračovatele orebského a Žižkova východočeského bratrstva.
   
  Objemná edice Staré letopisy české zahrnuje kromě šesti textů i úvodní studii, rozsáhlý textově kritický aparát, historický komentář a podrobné rejstříky. Vzhledem ke stáří původních textů a k detailně připravené edici soustředící se na historický, jazykový i kulturní kontext se jedná o vskutku unikátní publikaci. Ta je sice určena především vědecké obci, nepochybně ale zaujme i mnohé zájemce o dějiny husitství a o minulost východočeského regionu.
   
  Kniha, vydaná v pražském nakladatelství Filosofia a čítající na 734 stran, vychází v rámci projektu Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období, financovaného Grantovou agenturou České republiky. Je také příspěvkem k 600. výročí propuknutí husitské revoluce, zahájené 30. července 1419.                      
   
  Pořádání slavnostní prezentace publikace se s radostí ujala Univerzita Hradec Králové a Historický ústav Filozofické fakulty UHK za podpory hejtmanství Královéhradeckého kraje. Uskuteční se ve středu 30. ledna 2019 v 15.00 ve dvoraně Objektu společné výuky. Všechny tímto srdečně zveme! • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Novák Jakub, 21.1.2019 8:41