24.02.2015

  Závěry sněmu akademických senátů pedagogických fakult ČR

  Na půdě Univerzity Hradec Králové (UHK) se v závěru února uskutečnilo jednání Sněmu akademických senátů pedagogických fakult České republiky (AS PdF ČR). Obsahem jednání byla především neustále se zhoršující situace ve financování vysokoškolského vzdělávání na pedagogických fakultách.

  Vedle předsedů a dalších zástupců jednotlivých akademických senátů byli na sněmu přítomni také zástupci Asociace děkanů pedagogických fakult ČR, se kterou bude činnost nově vznikající Unie akademických senátů pedagogických fakult ČR úzce koordinována. Cílem nové unie je zlepšit podmínky vysokoškolského vzdělávání budoucích pedagogů.

  Usnesení sněmu AS PdF ČR, Hradec Králové 24. 2. 2015
   
  1. Zástupci AS PdF ČR se usnesli na návrhu ustavit „Unii AS PdF ČR“ s cílem kolektivně a koordinovaně řešit problémy a prosazovat společné zájmy těchto fakult. 

  2. Účastníci sněmu AS PdF ČR usilují prostřednictvím takto vzniklé unie o dlouhodobou a koncepční spolupráci s Asociací děkanů PdF ČR.

  3. Účastníci sněmu AS PdF ČR se připojují k nesouhlasnému stanovisku České konference rektorů ze dne 19. 2. 2015 ve věci možného snižování finančních prostředků pro VŠ pro rok 2016.

  4. Účastníci sněmu AS PdF ČR s odvoláním na Stanovisko AS PdF ČR ze dne 3. 12. 2014 konstatují, že současný způsob financování pedagogických fakult výrazně ohrožuje kvalitu vzdělávání budoucích pedagogů.

  Kontakt:
  doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.
  předseda AS PdF UHK a koordinátor nově vznikající Unie akademických senátů pedagogických fakult ČR
  e: frantisek.vanicek@uhk.cz
  t: 602833165


   
 • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 9.3.2015 16:40