Centrum pro mobilitu

Smyslem centra pro mobilitu je poskytovat zahraničním vědeckovýzkumným pracovníkům pomoc, poradenství a osobní asistenci tak, aby docházelo k odbourávání překážek, které stojí v cestě hladkému průběhu zařízení pobytu v hostitelské zemi.
Projekt se v současné době realizuje ve 33 zemích Evropy, v nichž se postupně otevírají národní Centra pro mobilitu a zpřístupňují národní mobilitní portály. Centra vzájemně spolupracují v rámci Evropské sítě center pro mobilitu EURAXESS.


 
Centrum pro mobilitu je ustaveno při zahraničním odboru Střediska společných činností AV ČR. S ním spolupracují  tzv. regionální spolupracující místa, která existují při  UK, ČVUT, TUL, ZČU, JČU, UHK, MU a VŠB. 
 
CM poskytuje důležité informace týkající se vstupu do země, tzn. zajištění potřebných víz, povolení k pobytu, pracovního povolení, nabídku pojištění, informace o zdravotní péči, finančních záležitostech, školství – tj. zajištění školní docházky, případně péče o předškolní děti,  jazykových kurzů. V Centru pro mobilitu jsou k dispozici základní informace, které se budou postupně doplňovat a rozšiřovat, pro poskytnutí podrobnějších informací budou mít pracovníci kontakty na příslušné instituce, kde je bude možné získat.
 
Regionální spolupracující místo na UHK  je  nápomocno zejména při vyhledávání vhodného ubytování, a to jak pro jednotlivce, tak i pro celé rodiny, zajištění zdravotnické péče v místě působení zahraničního odborníka, vhodného školního zařízení pro děti, stejně tak jazykových kurzů, případně i vyhledání možnosti zaměstnání pro doprovázejícího partnera. Regiony dále nabídnou také přehled kulturních a sportovních akcí pro volný čas.
 
Regionální spolupracující místo pro oblast východních Čech je realizováno na Univerzitě Hradec Králové.kontaktní osoby
Ing. Veronika Měchurová - kontaktní pracovnice
Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A. -
garant a koordinátor

důležité informační zdroje
Český  portál
Evropský portál

Naposledy upraveno: Měchurová Veronika, 1.11.2017 8:40