DS Label

Dodatek k diplomu (Diploma Supplement - DS) je dokument vydávaný společně s diplomem po absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu. Dodatek je vydáván v široce užívaném evropském jazyce a poskytnut automaticky a bezplatně všem absolventům univerzity. Dodatek Univerzity Hradec Králové je vydáván dvojjazyčně, a to v česko-anglické verzi.

Dodatek obsahuje popis podstaty, obsahu, úrovně a postavení studií, která byla uskutečněna a úspěšně dokončena držitelem diplomu. Jedná se o přehled předmětů a výpis všech vykonaných zkoušek, které student absolvoval v rámci vysokoškolského studia, včetně uvedení počtu kreditů a hodnocení dle stupnice ECTS. Zahrnuty jsou rovněž předměty případného zahraničního studia, údaje o závěrečné práci, její obhajobě, státních zkouškách a celkové hodnocení studia. Dodatek obsahuje též schéma vysokoškolského vzdělávacího systému České republiky. Struktura dodatku je v souladu s jednotnou osnovou stanovenou Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO/CEPES. Vydávání dodatku je od roku 2006 rovněž nařízeno zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.

Účelem dodatku k diplomu je doplnit vysokoškolský diplom údaji, které zlepšují jeho srozumitelnost a usnadňují uznávání dosaženého vzdělání (kvalifikace) v zahraničí.

Univerzita Hradec Králové získala prestižní ocenění Evropské komise DS Label na období 2013-2016.

Přílohy: Vzor dodatku k diplomu

 Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
31. 7. 2014 
Interní dokumenty
31. 7. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 28.6.2015 20:51