Další mezinárodní programy

Univerzita Hradec Králové nabízí pro své studenty a zaměstnance i další možnosti mobilit. Ve věci jejich využití a k získání podrobnějších informací kontaktujte příslušný referát zahraničních styků.
 
 • Erasmus+ (jeho součástí je program Erasmus) - nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Program Erasmus+ slučuje dosavadní programy EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, tedy Program celoživotního učení (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), program „Mládež v akci" a programy mezinárodní spolupráce (mimo jiné Erasmus Mundus a Tempus). Program Erasmus+ mohou využívat organizace, které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže nebo sportu. Program podporuje mezinárodní mobilitu a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, vytváření společných magisterskýcjh programů, politiku a reformy ve všech úrovních a formách vzdělávání.
  • Sdílené magisterské studium (Joint master degrees) - přímo navazuje na úspěšné aktivity programu Erasmus Mundus. Má za cíl zvyšování atraktivity evropských vysokoškolských institucí i za hranicemi Evropské unie. Joint master degree je vysoce integrovaný studijní program vynikající kvality, který je společně nabízen mezinárodním konsorciem vysokoškolských institucí.
 • Mobility v rámci mezinárodní smluv, které spravuje Akademická informační agentura
 • Aktion - akademická spolupráce Rakouska a Česka
 • CEEPUS (Central and East European Programme for University Studies) – středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit
 • DAAD (German Academic Exchange Service, Německá akademická výměnná služba)
 • Norské fondy a fondy EHP - spolupráce Česka, Norska a zemí EHP (Island, Lichtenštejnsko)
 • Fulbrightův program – mezinárodní organizace pro vzdělávací výměny s USA
 • Visegradský fond – spolupráce zemí Višegrádské čtyřky – Polska, Slovenska, Maďarska a Česka
 • Mummert Stiftung - stipendia pro talentované studenty k magisterskému studiu v Německu pro studium technických, ekonomických, přírodovědných oborů a oborů cestovního ruchu, určena pro budoucí manažery
 • Mezinárodní mobility v rámci Rozvojových programů MŠMT

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 10.6.2015 15:42