Uznání zahraničního VŠ vzdělání

Upozorňujeme všechny žadatele, že žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání  a kvalifikace v České republice se podává rektorátu veřejné vysoké školy, tedy v tomto případě Univerzity Hradec Králové.

    
právní předpisy upravující uznávání v ČR:

 
 • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), od ledna 2006 zákon č. 500/2004 Sb.
 • mezinárodní smlouvy, kterými je vázána ČR (dvoustranné mezinárodní smlouvy o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání)
 • Úmluva o uznávání kvalifikací ve vysokém školství (tzv. Lisabonská úmluva)

Vysokoškolské diplomy vydané ve Slovenské republice platí na území České republiky bez dalšího úředního ověření (uznání), tzn., že v případě slovenských diplomů se nevydává žádné rozhodnutí ani osvědčení o rovnocennosti.
postup a doklady

V přiložených souborech níže si stáhněte formulář žádosti a vyplňte jej.


žádost musí obsahovat:

 
 • jméno a příjmení absolventa zahraniční vysoké školy
 • datum narození
 • adresu trvalého bydliště
 • adresu, na níž má být rozhodnutí zasláno
 • název a adresu zahraniční vysoké školy
 • název studijního programu a oboru
 • datum zahájení a ukončení studia
 • datum podání a podpis absolventa zahraniční vysoké školy (podá-li žádost zástupce absolventa, pak předkládá úředně ověřenou plnou moc)
 • účel za jakým žadatel o uznání žádá


povinné přílohy:
 
 • originál nebo úředně ověřenou kopii diplomu
 • originál nebo úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu, nebo originál (úředně ověřenou kopii) výpisu vykonaných zkoušek
 • úřední překlady obou dokumentů do češtiny
 • písemnou plnou moc, žádá-li jiná osoba než absolvent
Při podání žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace je žadatel povinen uhradit poplatek za úkony spojené s řízením o žádosti, který činí 3000 Kč. (číslo účtu 2733582/0800)

bližší informace získáte:
 
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor vysokých škol, Karmelitská 7, Praha 1, PSČ 118 12, www.msmt.cz
 • Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání – Centrum pro studium vysokého školství, U Lužického semináře 13, Praha 1, PSČ 118 00, www.csvs.cz, www.naric.cz

 
přehled států a rozhodujících orgánů:

Seznam orgánů rozhodujících v 1. stupni o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a požadované ověření vysokoškolských diplomů členěných podle států, v nichž bylo vzdělání získáno a vydán vysokoškolský diplom:

 
Stát
Orgán 1. stupně rozhodující o uznání
Ověření diplomu
Afghanistán
MŠMT
B
Albánie
VVŠ
B
Alžírsko
VVŠ
B
Americká Samoa
VVŠ
A
Americké Panenské ostrovy
VVŠ
A
Andorra
VVŠ
A
Angola
VVŠ
A
Anguilla
VVŠ
A
Antarktida
VVŠ
L
Antigua a Barbuda
VVŠ
A
Americká Samoa
VVŠ
A
Argentina
VVŠ
A
Armenie
VVŠ
A
Aruba
VVŠ
A
Austrálie
VVŠ
A
Azerbajdžán
VVŠ
A
Bahamy
VVŠ
A
Bahrajn
VVŠ
L
Bangladéš
VVŠ
L
Barbados
VVŠ
A
Belgie
VVŠ
B
Belize
VVŠ
A
Bělorusko
VVŠ
B
Benin
VVŠ
L
Bermudy
VVŠ
A
Bhútán
VVŠ
L
Bolivie
VVŠ
L
Bosna a Hercegovina
MŠMT
B
Botswana
VVŠ
A
Bouvetův ostrov
VVŠ
L
Britské indickooceánské území
VVŠ
L
Britské Panenské ostrovy
VVŠ
A
Britské Šalamounovy ostrovy
VVŠ
A
Brunei Darussalam
VVŠ
A
Bulharsko
MŠMT
B
Burkina Faso
VVŠ
L
Burundi
VVŠ
L
Ceuta
VVŠ
L
Cookovy ostrovy
VVŠ
A
Čad
VVŠ
L
Čína
VVŠ
A
Dánsko
VVŠ
L
Dominikánská republika
VVŠ
A
Džibutsko
VVŠ
L
Egypt
VVŠ
L
Ekvádor
VVŠ
A
Eritrea
VVŠ
L
Estonsko
VVŠ
A
Etiopie
VVŠ
L
Faerské ostrovy
VVŠ
L
Falklandy
VVŠ
A
Fidži
VVŠ
A
Filipíny
VVŠ
L
Finsko
VVŠ
A
Francie
VVŠ
B
Francouzské území Affars a Issas
VVŠ
A
Francouzská jižní území
VVŠ
L
Francouzská Polynésie
VVŠ
A
Gabon
VVŠ
L
Gambie
VVŠ
L
Ghana
VVŠ
L
Gibraltar
VVŠ
A
Grenada
VVŠ
A
Grónsko
VVŠ
L
Gruzie
MŠMT
L
Guam
VVŠ
A
Guatemala
VVŠ
L
Guinea
VVŠ
L
Guinea-Bissau
VVŠ
L
Guam
VVŠ
A
Guadelupe
VVŠ
A
Guyana
VVŠ
A
Haiti
VVŠ
L
Heardův ostrov a MacDonaldovy ostrovy
VVŠ
L
Honduras
VVŠ
A
Hongkong
VVŠ
L
Chille
VVŠ
L
Chorvatsko
VVŠ
B
Indie
VVŠ
A
Indonésie
VVŠ
L
Irák
VVŠ
L
Irán
VVŠ
L
Irsko
VVŠ
A
Island
VVŠ
A
Itálie
VVŠ
A
Izrael
VVŠ
A
Jamajka
VVŠ
L
Japonsko
VVŠ
A
Jemen
VVŠ
B
Jihoafická republika
VVŠ
A
Jižní Georgie
VVŠ
L
Jižní Jiřího a Jižní Sendvičův ostrovy
VVŠ
A
Jordánsko
VVŠ
L
Kajmanské ostrovy
VVŠ
A
Kambodža
VVŠ
L
Kamerun
VVŠ
L
Kanada
VVŠ
L
Kapverdy
VVŠ
L
Katar
VVŠ
L
Kazachstán
VVŠ
A
Keňa
VVŠ
L
Kiribati
VVŠ
L
Kokosové ostrovy
VVŠ
L
Kolumbie
VVŠ
A
Komorské ostrovy
VVŠ
A
Kongo
VVŠ
L
Kongo, demokratická republika
VVŠ
L
Korea
VVŠ
L
Korea lidově demokratická republika
VVŠ
B
Kostarika
VVŠ
L
Kréta
VVŠ
L
Kuba
VVŠ
B
Kuvajt
VVŠ
L
Kypr
VVŠ
B
Kyrgyzstán
VVŠ
L
Laos
VVŠ
L
Lesotho
VVŠ
A
Libanon
VVŠ
L
Libérie
VVŠ
A
Libyie
VVŠ
L
Lichtenštějnsko
VVŠ
A
Litva
VVŠ
A
Lotyšsko
VVŠ
A
Lucembursko
VVŠ
A
Macao
VVŠ
L
Madagaskar
VVŠ
L
Maďarsko
VVŠ
B
Makedonie
VVŠ
B
Malajsie
VVŠ
L
Malawi
VVŠ
A
Maledivy
VVŠ
L
Mali
VVŠ
L
Malta
VVŠ
A
Maroko
VVŠ
L
Marshallovy ostrovy
VVŠ
A
Martinik
VVŠ
A
Mauricius
VVŠ
A
Mauretánie
VVŠ
L
Mayotte
VVŠ
L
Melilla
VVŠ
L
Menší odlehlé ostrovy USA
VVŠ
L
Mexiko
VVŠ
A
Mikronésie
VVŠ
L
Moldávie
MŠMT
L
Monako
VVŠ
A
Mongolsko
VVŠ
B
Montserrat
VVŠ
A
Mosambik
VVŠ
A
Myanmar
VVŠ
L
Namibie
VVŠ
A
Nauru
VVŠ
L
Německo
VVŠ
A
Nepál
VVŠ
L
Niger
VVŠ
L
Nigérie
VVŠ
L
Nikaragua
VVŠ
L
Niue
VVŠ
A
Nizozemské Antily
VVŠ
A
Nizozemí
VVŠ
A
Norfolk
VVŠ
L
Norsko
VVŠ
A
Nová Kaledonie
VVŠ
A
Nový Zéland
VVŠ
A
Omán
VVŠ
L
Ostrov Man
VVŠ
A
Pákistán
VVŠ
L
Palau
VVŠ
L
Panama
VVŠ
A
Papua Nová Guinea
VVŠ
L
Paraguay
VVŠ
L
Peru
VVŠ
L
Pitcaim
VVŠ
L
Pobřeží slonoviny
VVŠ
L
Polsko
VVŠ
B
Portugalsko
VVŠ
A
Puerto Rico
VVŠ
A
Rakousko
VVŠ
B
Réunio
VVŠ
A
Rovníková Guinea
VVŠ
L
Rumunsko
VVŠ
B
Ruská federace
VVŠ
B
Rwanda
VVŠ
L
Řecko
VVŠ
B
Saint Pierre a Miquelon
VVŠ
L
Salvador
VVŠ
A
Samoa
VVŠ
A
San Marino
VVŠ
A
Saúdská Arábie
VVŠ
L
Senegal
VVŠ
L
Severní Mariany
VVŠ
A
Seychely
VVŠ
A
Sierra Leone
VVŠ
L
Singapu
VVŠ
L
Slovinsko
VVŠ
B
Somálsko
VVŠ
L
Spojené arabské emiráty
VVŠ
L
Srbsko a Černá Hora
VVŠ
B
Srí Lanka
VVŠ
L
Středoafrická republika
VVŠ
L
Súdán
VVŠ
L
Surinam
VVŠ
A
Svatá Helena
VVŠ
A
Svatá Lucie
VVŠ
A
Svatý Kryštof a Nevis
VVŠ
A
Svatý Pierre a Miguelon
VVŠ
A
Svatý Tomáš
VVŠ
L
Svatý Vincenc a Grenadiny
VVŠ
A
Svazijsko
VVŠ
A
Sýrie
VVŠ
B
Šalamounovy ostrovy
VVŠ
L
Španělsko
VVŠ
B
Švédsko
VVŠ
A
Švýcarsko
VVŠ
B
Tadžikistán
MŠMT
L
Tanzanie
VVŠ
L
Thajsko
VVŠ
L
Tchaj-wan
VVŠ
L
Togo
VVŠ
L
Tokelau
VVŠ
L
Tonga
VVŠ
A
Trinidad a Tobago
VVŠ
A
Tunisko
VVŠ
L
Turecko
VVŠ
A
Turkmenistán
MŠMT
L
Turks a Caicos
VVŠ
L
Tuvalu
VVŠ
L
Uganda
VVŠ
L
Ukrajina
VVŠ
B
USA
VVŠ
A
Uruguay
VVŠ
L
Uzbekistán
VVŠ
L
Vánoční ostrov
VVŠ
L
Vanuatu
VVŠ
L
Vatikán
VVŠ
L
Velká Británie
VVŠ
A
Venezuela
VVŠ
A
Vietnam
VVŠ
B
Východní Timor
VVŠ
L
Wallis a Futuna
VVŠ
A
Zambie
VVŠ
L
Zimbabwe
VVŠ
L
 
vysvětlivky
 • MŠMT - o uznání jako orgán 1. stupně rozhoduje Minisetrstvo školství, mládeže a tělovýchovy (§ 89 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách)
 • VVŠ - o uznání jako orgán 1. stupně rozhoduje veřejná vysoká škola uskutečňující akreditovaný studijní program (§ 89 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách)
 • A – ověření vysokoškolského diplomu Apostilou dle Haagské úmluvy
 • B – ověření vysokoškolského diplomu se nevyžaduje, existuje smlouva o právní pomoci
 • L – ověření vysokoškolského diplomu podle § 90 odst. 3 zákona o vysokých školách (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR)
O uznání vysokoškolských diplomů z oblasti vojenství rozhoduje Ministerstvo obrany, z oblasti bezpečnosti sil Ministerstvo vnitra.
 
přiložené soubory

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 30.1.2019 9:13