15.05.2019

  Arménská návštěva na Ústavu sociální práce

  Ohlédnutí za pobytem dr. Yevgenie Vardanyan z Jerevanské státní univerzity.

  V období od 1. do 20. 4. navštívila Ústav sociální práce FF UHK doktorka Yevgenie Vardanyan z Fakulty sociologie Jerevanské státní univerzity. V průběhu svého pobytu vyučovala na FF a mimo to navštívila několik institucí poskytujících sociální služby a blíže se seznámila s fungováním sociálních služeb, výzkumu a výuky v oboru sociální práce v ČR. Pobyt Dr. Vardanyan byl financován v rámci Mezinárodní kreditové mobility v rámci programu Erasmus+. 
   

  Mimo jiné navštívila tyto organizace:

  Probační a mediační služba - Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

  Centrum pro ohrožené děti Veská - Pomáhá dětem a jejich rodinám, které potřebují pomoc a podporu v nepříznivých životních situacích.

  Salinger z. s. - NZDM Modrý pomeranč - pomáhá dětem a mladým lidem na jejich životních cestách. Učíme je vypořádat se s jejich problémy a starostmi, pomáháme jim se školou, působíme v oblasti prevence.

  Kavárna Láry Fáry v Rychnově n. K. - Pferda z. ú. - Nezisková organizace, která poskytujeme sociální služby dospělým lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním. 

  Integrační centrum pro cizince (Diecézní charita HK) - Podpora integrace cizinců ze třetích zemí (tj. ze států mimo EU) a osob s udělenou mezinárodní ochranou na území Královéhradeckého kraje do většinové české společnosti.
   

   

   


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Střítecká Veronika, 15.5.2019 10:11