21.06.2016

  Asociace vzdělavatelů v sociální práci

  Na konci dubna proběhla na Ústavu sociální práce konzultace s Asociací vzdělavatelů v sociální práci (více zde). Nyní také dorazila závěrečná zpráva z této, pro ÚSP, velmi prestižní události.

  Celkově byl ÚSP hodnocen nadmíru dobře. Ve zprávě je uvedeno „Pečlivé vybírání“ institucí pro praxe, což je velkým oceněním v rámci okruhu praxe a supervize. Dále byly uvedeny „Kvalitně zpracované materiály“ u okruhu výzkumných metod. „Vysoká profesní a pedagogická úroveň“ u okruhu práva a mnoho dalších drobnějších pochval, což pracovníky ÚSP pozitivně motivovalo.
  Konzultační skupina vysoce ocenila úroveň podkladových materiálů, které ÚSP poskytl spolu s výbornou přípravou na konzultaci. I díky této přípravě a množství informací, které měli členové konzultační skupiny k dispozici, mohlo být jednání vedeno v přátelském konzultačním a diskusním duchu. Současně je nezbytné ocenit zájem pedagogů jak o samotnou konzultaci, tak především o kvalitu samotného vzdělávacího procesu včetně jejich vysokého pracovního nasazení, které ÚSP věnují.
  Blíže jsme o návštěvě Asociace vzdělavatelů v sociální práci psali zde. • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Křížová Radana, 21.6.2016 10:37