23.03.2017

  Comunita' in dialogo na Ústavu sociální práce

  V minulém týdnu navštívilo Ústav sociální práce terapeutické společenství z Itálie Comunita' in dialogo.

  Comunita' in dialogo je terapeutické společenství, které založil pater Matteo Tagliaferri před 25 lety v Itálii. Klienty tohoto společenství jsou lidé s různými druhy závislostí. Taktéž  mladiství, kteří jsou ve vězení a na základě povolení italské vlády si mohou odbýt svůj trest v této terapeutické skupině.
  Terapie spočívá v práci, ve vzájemné komunikaci a rozvíjení vzájemných vztahů přes společenství v této komunitě. V Comunite in dialogo se zdůrazňuje důstojnost každé lidské osoby a při terapii se nehledí na politické, náboženské nebo jiné přesvědčení.
  Dne 15. března navštívil ÚSP páter Matteo – zakladatel této komunity, s páterem JUDr. Ricardem Sasse, advokátem, který byl bývalý klient – deset let byl uživtelem drog a dnes stojí v čele této komunity spolu s p. Matteem.
  Páter Matteo, společně s páterem Ricardem a jedním z nynějších klientů Jánem, představili svou dvaceti pěti letou zkušenost v práci s lidmi s různými závislostmi a zároveň veřejnost seznámili s možností realizace tohoto projektu v ČR, jelikož Misijní společnost sv. Vincence – Český region plánuje  tento projekt realizovat i v Čechách. 
    • Více z Novinky

IMG_5409 IMG_5423 IMG_5411

Naposledy upraveno: Křížová Radana, 23.3.2017 14:54