05.10.2016

    Další úspěšné Studentské hradecké dny sociální práce 2016

    Každoročně - v návaznosti na konferenci Hradecké dny sociální práce - se na Ústavu sociální práce pořádají Studentské hradecké dny sociální práce.

     V těchto dnech (26. a 27. září 2016) probíhá výuka studentů formou zajímavých přednášek odborníků přímo z praxe a studenti mají možnost diskutovat na nejrůznější témata. V letošním roce se studeti seznámili blíže se sociálními programy se seniory, sirotky a osobami ve výkonu trestu v ruské republice, či měli možnost poslechnout si více o práci s dětmi v Dětském domově v Nechanicích.


  • Více z Novinky

IMG_4916 IMG_4921 IMG_4926 IMG_4932

Naposledy upraveno: Křížová Radana, 5.10.2016 15:27