06.01.2016

    Erasmus+ Frankfurt nad Mohanem

    Spolupráce s Frankfurt University of Applied Sciences

    V prvním prosincovém týdnu navštívila ředitelka ÚSP, spolu se zástupkyní pro zahraniční styky a garantkou oboru, partnerskou Frankfurt University of Applied Sciences. Fakulta sociální a zdravotní práce nabízí našim studentům široké možnosti výměnných pobytů programu Erasmus +, jak v německém, tak anglickém jazyce v kosmopolitním Frankfurtu nad Mohanem. Rozvoj další spolupráce podpoří i návštěva akademických pracovníků a studentů naší parterské fakulty počátkem zimního semestru akademického roku 2016/2017.


  • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Křížová Radana, 6.1.2016 13:29