15.03.2016

  Global Agenda for Social Work and Social Development

  Zahraniční studenti na UHK u příležitosti Světového dne sociální práce (15. 3. 2016) diskutovali o povaze tzv. Global Agenda for Social Work and Social Development.

  U příležitosti Světového dne sociální práce, který byl vyhlášen International Federation of Social Workers (IFSW) a International Assotiation of Schools of Social Work (IASSW) na 15. 3. 2016 a nese podtitul Promoting the Dignity and Worth of Peoples (česky pod titulem: Společnosti se daří, když důstojnost a práva všech lidí jsou respektované), diskutovali zahraniční studenti problematiku nastavení dlouhodobých cílů sociální práce obsažených v tzv. Global Agenda for Social Work and Social Development.
  Diskusi v anglickém jazyce moderoval dr. Smutek z ÚSP UHK, který představil témata a cíle globální agendy sociální práce a vyzval ke kritické reflexi těchto cílů. Diskuse vedla k rozboru nastavení globální agendy z pohledu střetu kultur a bylo hojně využito jedné z klíčových konceptualizací uplatňování vlivu, moci a autority podle J. Habermase. Tato diskuse vedla studenty k reflexi toho, jak profese sociální práce působí na společnost, v čem se snaží uplatňovat na konsensus orientované tzv. komunikativní jednání (subjekt-subjektové), a kdy se přiklání k instrumentálnímu/strategickému jednání (subjekt/objektové).
   
  PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
  Ústav sociální práce UHK


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Křížová Radana, 15.3.2016 13:15