02.05.2016

    Mezinárodní setkání studentů ALISSW 2016

    Ve dnech 20. do 22. dubna 2016 proběhlo na Ústavu sociální práce mezinárodní setkání studentů pod taktovkou doktora Hlouška.

    Studenti z Portugalska, Finska a Slovinka měli možnost účastnit se několika přednášek a workshopů, kde se mimo jiné setkali se studenty dálkového studia programu Sociální práce a mohli si tak vyměnit své poznatky z praxe. Zároveň se účastnili programu, jenž si pro ně připravili studenti 1. ročníku magisterského prezenčního studia. V rámci tohoto programu se zahraniční studenti například vydali na prohlídku města Hradce Králové, kde je nadchly nejvíce Jiráskovy sady, nebo strávili příjemný večer při bowlingu, který měl také velký úspěch. 


  • Více z Novinky

P4200352 P4210524 P4210547

Naposledy upraveno: Křížová Radana, 2.5.2016 13:56