29.09.2014 - 18.10.2014

  Pozvánka na mezinárodní odborný seminář "Supervize odborné praxe na vysokých školách"

  Ústav sociální práce UHK pořádá mezinárodní odborný seminář s podtitulem SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ ZKVALITŇOVÁNÍ ODBORNÝCH PRAXÍ formou kulatého diskusního stolu ve čtvrtek 9. 10. 2014 od 13,00 hod.

  Navrhované tematické okruhy semináře

   Diskuze nad možnostmi a limitami využití supervize v kontextu realizace odborných praxi
  • Aktuální stav realizace supervize odborné praxe
  • Supervize – v standardech – jsme na ní připravení – jako vzdělavatelé, tak i praxová pracoviště (pracoviště odborné praxe)?

   

  Okruh účastníků
  Akademičtí pracovníci zajišťující odborné praxe a supervizi v odborné praxi v oborech sociální práce na vysokých školách v České a Slovenské republice.
   

  Průběh konání semináře 
  Čtvrtek 9. 10. 2014 (začátek v 13,00h., prezence od 12,30h.).

  Místo konání
  Aula 3. budovy UHK (Objekt společné výuky, Hradecká 1227 – naproti nemocnici) v místnosti SM2. • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 19.3.2015 10:31