26.04.2017

    Přednáška Jamese Hilla na ÚSP

    Na Ústavu sociální práce proběhla další přednáška Jamese Hilla "Actual questions of forensic psychology and social work".

    Dne 20. 4. 2017 se studenti magisterského studia oboru Sociální práce a další zájemci zúčastnili opět velmi zajímavé přednášky zahraničního hosta na ÚSP Univerzity Hradec Králové. Tentokrát se jednalo o přednášku Jamese Hilla (University of Taras Shevchenko, American Common Law Center). Tématem jeho příspěvku byly Aktuální otázky forenzní psychologie a sociální práce. Přednášející se podělil se studenty se svými více jak dvacetiletými zkušenosti na pozici sociálního pracovníka ochrany dětí v USA a zprostředkoval jim mimo jiné i téma přístupu k hodnocení rizikových a protektivních faktorů při práci s rodinami. Dále se věnoval také tématu forenzní psychologie a studenty přitom zaujal mnoha zajímavými praktickými příklady z praxe. James Hill průběžně zodpověděl také celou škálu různých dotazů ze strany přítomných studentů. Z řad vyučujících USP byli na tomto setkání přítomni Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D, PhDr. Daniela Květenská, Ph.D. a Mgr. Lucie Smutková, Ph.D.
    Mgr. Lucie Smutková, Ph.D.


  • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Křížová Radana, 26.4.2017 10:50