20.04.2016

    Přednáška docentky Lenky Holé na ÚSP

    Měsíc duben byl přímo nabitý zajímavými přednáškami a tato nebyla výjimkou.

    Dne 19. 4. 2016 zavítala na Ústav sociální práce UHK uznávaná odbornice na téma mediace doc. Lenka Holá z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s přednáškou na téma Možnosti a limity využití mediace v případech domácího násilí. Přednášky se zúčastnili studenti denního i kombinovaného studia sociální práce z Ústavu sociální práce i studenti z jiných součástí UHK, vyučující Ústavu sociální práce a také odborníci z praxe - například pracovníci Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím nebo Poradny pro lidi v tísni Oblastní charity Hradec Králové. Přednáška vyústila v zajímavé diskuse na dané téma na formální i neformální úrovni.
    Mgr. Lucie Smutková, Ph.D.


  • Více z Novinky

IMG_3954 IMG_3960

Naposledy upraveno: Křížová Radana, 20.4.2016 16:19