06.01.2016

  Přednáška ředitele Odboru sociálních služeb MPSV

  Ředitel Odboru sociálních služeb MPSV Mgr. David Pospíšil představil studentům ÚSP UHK současnost i budoucí trendy ve financování sociálních služeb v kontextu plánování na úrovni krajů a státu

  Ve středu 16. prosince 2015 uvítal Ústav sociální práce UHK na své půdě ředitele odboru sociálních služeb MPSV Mgr. Davida Pospíšila, který před početným publikem studentů, pedagogů i praktiků sociální práce prezentoval přednášku na téma „Nové výzvy financování sociálních služeb v kontextu plánování na úrovni krajů a státu“. 

   
  V první části přednášky Mgr. Pospíšil představil základní legislativní normy, vymezující aktéry na poli sociálních služeb, jejich kompetence a nejdůležitější úkoly v zabezpečení a plánování sociálních služeb. Vedle toho byly uvedeny základní strategické plány MPSV a následně zdroje a cesty financování podporovaných sociálních služeb.
  Ohlas a následně silnou diskusi vzbudila předpověď rozvoje soukromých poskytovatelů pobytových sociálních služeb v České republice v následujících letech. V centru debaty se objevily zejména otázky po garanci kvality poskytovaných sociálních služeb v těchto zařízeních.
   
  Touto přednáškou navázaná spolupráce Ústavu sociální práce UHK a odboru sociálních služeb MPSV nekončí. I do budoucna bude ÚSP UHK spolupracovat s tímto odborem jak na odborných otázkách, tak na zprostředkování aktuálních informací MPSV studentům i odborné veřejnosti formou dalších přednášek či seminářů.


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Křížová Radana, 6.1.2016 13:29