20.04.2016

  Prezentace standardů kvality sociální práce

  Na Ústavu sociální práce se uskutečnila přednáška pracovníků Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové.

  Ve čtvrtek 14. dubna 2016 proběhla na půdě Ústavu sociální práce UHK prezentace standardů kvality sociální práce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové. Přednášejícími hosty byli PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové, Mgr. Světluše Kotrčová, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí a Mgr. Jiří Kotala, vedoucí oddělení koncepcí a sociální péče.
  V první části přednášky představil PhDr. Šimůnek vstupní podmínky a situaci, ve které Odbor sociálních věcí a zdravotnictví začal připravovat standardy kvality sociální práce na obcích, i skvělé ohodnocení výsledné podoby standardů, které se hradeckému odboru dostalo ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí.
  V dalších částech přednášky prezentovali vedoucí obou oddělení nejdůležitější body stávajících standardů kvality, včetně příkladů reálných situací, které musí jejich pracovníci za pomocí těchto standardů řešit. V průběhu přednášky posluchači využívali možnost pokládání dotazů, na které přednášející pohotově reagovali.
  Zapadnout by určitě neměla žádost hostujících vedoucích pracovníků hradeckého Odboru sociálních věcí a zdravotnictví o zpětnou vazbu k vytvořeným standardům ze strany našich denních i dálkových studentů sociální práce z Ústavu sociální práce UHK. Standardy kvality obou oddělení jsou k nalezení na níže uvedených stránkách:
  http://www.hradeckralove.org/urad/komise-pro-socialne-pravni-ochranu-deti
  http://www.hradeckralove.org/file/9530/
  Své nápady, návrhy a připomínky můžete zasílat na tyto adresy:
  Svetluse.Kotrcova@mmhk.cz
  Jiri.Kotala@mmhk.cz
  Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.


 • Více z Novinky

IMG_3931 IMG_3934

Naposledy upraveno: Křížová Radana, 29.4.2016 9:30