03.10.2016

    Profesor Canda z University of Kansas na Ústavu sociální práce

    Ve čtvrtek 22. 10. proběhla na půdě ÚSP UHK mimořádná přednáška profesora Edwarda Candy z Univerzity v Kansasu, celosvětově známého průkopníka spirituálně senzitivní sociální práce.

    Prezentace s názvem „Spirituality in Social Work“ byla zaměřena na systémově orientovaný přístup z perspektivy východních filozofických systémů, konkrétně z pohledu taoismu, se kterým měl profesor Canda možnost seznámit se během svých studií v Jižní Koreji. Přednáška především vyzdvihla myšlenku nedirektivního přístupu k řešení problémů dynamicky se vyvíjejících klientských systémů a uplatňování strategie „win – win“, zohledňující potřeby a zájmy všech jejich členů. Věříme, že pro přítomné studenty i pedagogy byla tato prezentace nejen dobrou inspirací pro jejich praxi, ale i názorným příkladem toho, jak lze vhodně a citlivě zužitkovat moudrost různých náboženských tradicí a prohloubit náš pohled na standardně uplatňované metody sociální práce a řešení etických problémů, se kterými se při spolupráci s klienty často setkáváme.
    Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.


  • Více z Novinky

IMG_4636

Naposledy upraveno: Křížová Radana, 3.10.2016 12:49