09.03.2016

  Seminář k životnímu jubileu JUDr. Miroslava Mitlöhnera, CSc.

  Akademický pracovník ÚSP JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. oslavil v plném pracovním nasazení, vědecké a pedagogické svěžesti 80 let svého života.

  K jeho poctě uspořádali pracovníci ÚSP seminář “ Interdisciplinární otázky sociální práce “, kterého se zúčastnili rovněž externí spolupracovníci ÚSP. 
  Na semináři se jubilant podělil s kolegy o své životní a pracovní zkušenosti a připomenul období vytváření Katedry sociální politiky a sociální práce v rámci PdF a vznik samostatného ÚSP. Výsledky živé odborné diskuse budou zachyceny v kolektivní monografii. Jubilantovi přejeme hodně zdraví, síly a spokojenosti do dalších let.

  Více fotografií ze semináře naleznete na Facebooku ÚSP www.facebook.com/uhk.usp. • Více z Novinky

IMG_5728 IMG_5699 IMG_5700 IMG_5686

Naposledy upraveno: Křížová Radana, 9.3.2016 16:20