02.02.2015 - 01.03.2015

  Studentská konference na ÚSP již popáté

  Ústavu sociální práce UHK se podařilo uspořádat již 5. ročník studentské odborné konference, tentokrát na téma „Globalizace a její vliv na rozvoj sociální práce“.

  Volbu tématu lze jedině pochválit. Nosný a téměř vše zastřešující fenomén globalizace proniká do sociální práce v rovině teoretické (změna tradiční metod sociální práce), v rovině praktické i v rovině řekněme „teorií o sociální práci“, tedy těch, které se snaží pohlížet na obor jaksi „shora“ a bilancovat její stav a smysl v globalizovaném západním světě.

  Konference připomenula též úmrtí klasika německé sociologie a tématu rizikové společnosti Ulricha Becka, který zemřel letos na Nový rok ve věku 70 let. A jehož dílem se globalizace vine jako jedno z klíčových témat rozboru individualizované společnosti.

  Na konferenci zaznělo téměř 25 aktivních vystoupení ve dvou paralelních sekcích a kromě studujících z ÚSP UHK konferenci navštívili i zástupci studentů magisterských a doktorských studijních programů z dalších univerzit v České republice. Konference má dokonce mezinárodní charakter, spolupráce s univerzitou Mateja Béla v Banské Bystrici na pořádání studentských konferencí už se jeví dlouhodobě institucionalizovanou a nejbližší další ročník této již tradiční konference je plánován právě tam.

  Z konference je vydán sborník (Hloušek, J. a kol., eds. Globalizace a její vliv na rozvoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015, 311 s., ISBN 978-80-7435-552-3), v němž řada témat stojí za pozornost (celkem obsahuje sborník zhruba 45 textů na více než 300 stranách). Ocenit lze zařazení témat jako je novodobé otroctví, banánové děti, význam lokálních institucí v globálním prostředí a další. Za tenkou červenou nit, vinoucí se celým sborníkem, lze považovat téma sociální ekonomiky a sociálního podnikání.


  PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
  Ústav sociální práce UHK • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Hloušek Jan, 6.5.2015 8:55