23.03.2017

  Světový den sociální práce 21. 3. 2017

  U příležitosti Světového dne sociální práce 21. 3. 2017 diskutovali zahraniční studenti o povaze tzv. Global Agenda for Social Work and Social Development

  Světová federace sociálních pracovníků (International Federation of Social Workers  - IFSW) a Mezinárodní asociace škol sociální práce (International Assotiation of Schools of Social Work - IASSW) vyhlásili na den 21. 3. 2017 tzv. Světový den sociální práce. Letos se světový den pod názvem Promoting Community and Environmental Sustainability zaměřil na podporu jednoho z globálních cílů sociální práce, který se snaží zaměřit pozornost na souvislosti udržitelnosti životního prostředí a možností rozvoje komunity v rámci širšího prostředí.

  ÚSP UHK je členem Evropské asociace škol sociální práce (EASSW) a k tomuto dni se připojil formou diskuse se zahraničními studenty v anglickém jazyce, kterou moderoval dr. Smutek z ÚSP UHK. V diskusi byly představeny cíle a témata globální agendy sociální práce a studenti byli vedeni ke kritické reflexi možností jejich dosažení. V prvé řadě se v diskusi projevila značná rozdílnost v pohledu na smysl a význam globálních cílů sociální práce, který se lišil v pojetí studentů z Afriky, Jižní Ameriky či Severní Ameriky. 
   
  PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
  Ústav sociální práce UHK


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Křížová Radana, 23.3.2017 14:35