03.10.2016

  Třináctý ročník konference Hradecké dny sociální práce

  Ve dnech 23. – 24. 9. 2016 se v prostorách Univerzity Hradec Králové konala pod záštitou rektora Univerzity Hradec Králové Prof. Ing. Kamila Kuči, Ph.D. již tradiční mezinárodní vědecká konference XIII. Hradecké dny sociální práce na téma „Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí“ kladoucí si za cíl přiblížit a zmapovat možnosti podpory člověka závislého na péči jiné osoby v jeho přirozeném prostředí.

  Účastníci konference věnovali ve svých příspěvcích a následné diskusi pozornost významu rodiny při zajišťování péče, možnostem sociální práce ve veřejné správě, péči o lidi s duševním onemocněním i tématu vzdělávání a kvalifikaci sociálních pracovníků. Významným tématem konference byla též transformace sociálních služeb usilující o navrácení uživatelů pobytových sociálních služeb do společnosti. Vzhledem k pestrému obsazení jednotlivých sekcí se podařilo nahlédnout zmíněná témata jak z úhlu teoretického, tak z úhlu pohledu samotné praxe, přičemž úzké propojení těchto dvou perspektiv je pro kvalitní výkon sociální práce nezbytné.
  Konference proběhla za hojné účasti našich odborníků z akademické sféry i praxe sociální práce a za účasti mnoha odborníků ze zahraničí (USA, Jižní Korea, Taiwan, Norsko). Posloužila tak, stejně jako již v minulých letech, k vytvoření platformy pro prohloubení stávajících a navázání nových kontaktů na poli vědeckém, odborném i vzdělávacím. Výstupem z konference bude recenzovaný sborník příspěvků, jehož cílem je zprostředkovat diskutovaná témata i širší odborné komunitě.
  Organizátorem konference bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s Ústavem sociální práce Univerzity Hradec Králové. Konference se uskutečnila jako součást projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Život jako každý jiný“. Součástí konference byl i doprovodný společenský a kulturní program.
   


 • Více z Novinky

IMG_4680

Naposledy upraveno: Křížová Radana, 3.10.2016 13:0