26.11.2014 - 26.12.2014

  Výběrové řízení na mimoevropské studijní pobyty

  Ústav sociální práce vypisuje výběrové řízení na dva tříměsíční studijní pobyty v kalendářním roce 2015 v Jižní Korei, Soulu na Sangmyung University.

  Náležitosti přihlášky:

  * Jméno a příjmení studenta

  * Studijní obor a ročník studia

  * Popis zapojení studenta do vědeckých a dalších aktivit Ústavu sociální práce v průběhu dosavadního studia

  * Motivační dopis v českém i anglickém jazyce


  Přihlášky se podávají v elektronické podobě e-mailem do 5. prosince 2014, 24 hod., na adresu: jana.popelakova@uhk.cz, v kopii nutno zaslat též: olga.sovova@uhk.cz.


  Podmínky:

  Řádně ukončený nejméně první ročník studia studijního programu Sociální politika a sociální práce; v případě ukončení bakalářského studia přijetí na navazující magisterský studijní program.


  Kritéria hodnocení:

  * Pořadí došlé přihlášky

  * Prospěch

  * Zapojení do aktivit Ústavu sociální práce v průběhu dosavadního studia

  * Motivační dopis


  Sdělení o zařazení/nezařazení obdrží student emailem do 12. prosince 2014. • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 19.3.2015 10:33