12.08.2015 - 21.08.2015

  Výzva k podání přihlášek na pracovní stáže v Portugalsku a na Maltě

  Výzva k podání přihlášek do výběrového řízení na praktickou stáž v rámci programu ERASMUS+ pro akademický rok 2015/2016


  Ústav sociální práce vyzývá tímto studenty k podání přihlášek pro praktickou stáž v rámci programu ERASMUS+ v akademickém roce 2015/2016.
   
  Partnerské zahraniční univerzity pro výkon praktické stáže:
  • - Polytechnic Institute of Coimbra, Faculty of Education
  • - University of Malta, Paragon Europe
   
  Náležitosti přihlášky:
  • - Jméno a příjmení studenta
  • - Studijní obor a ročník studia
  • - Preferovaný semestr
  • - Název vybrané zahraniční univerzity
  • - Popis zapojení studenta do vědeckých a dalších aktivit ÚSP v průběhu dosavadního studia
  • - Motivační dopis v českém a anglickém jazyce.
   
  Přihlášky se podávají e-mailem do 20. srpna 2015, 24 hod., na adresu: olga.sovova@uhk.cz, v kopii nutno zaslat též: jana.popelakova@uhk.cz.
   
  Hodnocení provede tříčlenná hodnotící komise ve složení:
  Zástupkyně ředitelky pro vědu a zahraniční styky
  Zástupce ředitelky pro studium
  Tajemnice  ÚSP
   
  Kritéria hodnocení:
  Prospěch, zapojení do aktivit, ročník studia, pořadí přihlášky
   
  Sdělení o zařazení/nezařazení obdrží student e-mailem do 21. srpna 2015.
   
  Informační schůzka s přijatými studenty se bude konat dne 25. srpna v 11:00hod v kanceláři ředitelky ÚSP.
    
  V Hradci Králové dne 11. srpna 2015
   
    
                                 JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
                             Statutární zástupkyně ředitelky ÚSP UHK


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Hloušek Jan, 12.8.2015 14:8