21.09.2016

  Zahájení dalšího ročníku vzdělávacího kurzu „Jednání s klientem v obtížných situacích“ pro pracovníky České správy sociálního za

  Jako reakce na poptávku ze strany České správy sociálního zabezpečení byl na ÚSP UHK koncipován kurz celoživotního vzdělávání zaměřený na jednání s klientem v obtížných situacích. Ve čtvrtek 15. září 2016 byl na půdě ÚSP UHK slavnostně zahájen již druhý ročník realizace tohoto kurzu a to za účasti paní Lenky Hartigové a Veroniky Goldmannové z oddělení vzdělávání České správy sociálního zabezpečení.

  Realizátorem vzdělávacího kurzu je Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové, který bude kurz zajišťovat celkem ve čtyřech bězích až do května 2017. Třicetihodinový kurz se zaměřuje na problematiku vlivu prostředí na komunikaci s klientem, specifika telefonické komunikace a formou sebezkušenostního výcviku též na téma zvládání jednání s klienty užívajícími nátlakové a manipulativní způsoby komunikace. Z předchozích let realizátoři kurzu vědí, že dlouhodobě velmi oblíbeným je téma psychohygieny a nácvik relaxačních technik pro úspěšné zvládání jednání s klientem v obtížných situacích.
   
  PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
  Zástupce ředitelky Ústavu sociální práce pro studium,
  Univerzita Hradec Králové


 • Více z Novinky

IMG_4615 IMG_4617 IMG_4611 IMG_4609

Naposledy upraveno: Křížová Radana, 21.9.2016 13:41