24.09.2015

  Zahájení vzdělávacího kurzu „Jednání s klientem v obtížných situacích“

  Jako reakce na rostoucí potřebu přípravy zaměstnanců ČSSZ na zvládání obtížných situací při jednání s klienty byl koncipován vzdělávací kurz v rámci celoživotního vzdělávání, který byl slavnostně zahájen za účasti Mgr. Karla Bauera, ředitele Pracoviště ČSSZ Hradec Králové ve čtvrtek 24. 9. 2015 v Hradci Králové.

  Realizátorem vzdělávacího kurzu je Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové, který bude kurz zajišťovat celkem ve čtyřech bězích až do května 2016. Je koncipován jako čtyřdenní s celkovou časovou dotací 30 hodin. Kurz je lektorsky zajištěn zkušenými vyučujícími vysokoškolského pracoviště a obsahuje celkem šest témat. Zaměřuje se na problematiku jako je vliv prostředí na komunikaci s klientem, specifika telefonické komunikace a formou sebezkušenostního výcviku též na téma zvládání jednání s klienty užívajícími nátlakové a manipulativní způsoby komunikace. Kurz se pak detailně zaměřuje i na základy profesního jednání se specifickými skupinami klientů, jako jsou klienti s duševním onemocněním, drogově závislí klienti, klienti s poruchami zraku, řeči a sluchu.
  V tomto kontextu kurz obsahuje i základy znakové řeči. Není opomenuto ani téma psychohygieny a nácvik relaxačních technik pro úspěšné zvládání jednání s klientem v obtížných situacích.
   


  PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
  Zástupce ředitelky Ústavu sociální práce pro studium, Univerzita Hradec Králové

   


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Hloušek Jan, 6.10.2015 11:46