03.04.2017

  Zahraniční návštěva na ÚSP

  Na Ústavu sociální práce proběhly v minulém týdnu zajímavé přednášky docenta Vasky a dr. Čierne z Univerzity Komenského v Bratislavě.

  Dne 30. 3. 2017 měli studenti Ústavu sociální práce možnost vyslechnout dvě zajímavé přednášky zahraničních hostů z Univerzity Komenského v Bratislavě. 
  První přednáška doc. PhDr. Ladislava Vasky, PhD. se týkala významu supervize a autosupervize v práci sociálního pracovníka v kontextu vývojového modelu. Studenti měli v jejím rámci možnost aktivně reflektovat možnosti supervize v rámci vlastních odborných praxí, případně vlastní dobrovolnické činnosti.

  Druhá přednáška PhDr. Martiny Čierne, PhD. byla zaměřená na hodnocení naplňování cílů strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti ve vybraných zemích EU včetně České republiky a nabídla kromě jiného zajímavé srovnání vybraných vývojových ukazatelů z oblasti zaměstnanosti ve sledovaných zemích.

  Mgr. Lucie Smutková, Ph.D.


 • Více z Novinky

IMG_5426 IMG_5434

Naposledy upraveno: Křížová Radana, 3.4.2017 13:46