15.03.2016

  Přednáška zástupkyň Kanceláře Ombudsmanky a Institutu pro veřejnou politiku a sociální práci

  Zástupkyně Kanceláře Ombudsmanky a Institutu pro veřejnou politiku a sociální práci představily studentům a studentkám UHK situaci v oblasti nerovného odměňování žen a mužů.

  V pondělí 14. března 2016 se na půdě ÚSP UHK konala „dvojpřednáška“ na téma „Gender Pay Gap“, tedy na téma problematiky nerovného odměňování žen a mužů. 
  Vystoupila Mgr. Bc. Veronika Bazalová, zástupkyně Kanceláře veřejné ochránkyně práv a Mgr. Jana Válková, zástupkyně Institutu pro veřejnou politiku a sociální práci FSS MU a GIC NORA, o.p.s.
  V první části zazněla aktuální právní úprava zákazu diskriminace se zaměřením na nerovné odměňování. V druhé části pak komparativní optikou jak mezinárodní, tak odvětvový pohled na trhy práce v Evropě a v ČR. Na řadě empirických dat byla kriticky reflektována situace v nerovném odměňování mužů a žen v ČR, která je stabilně jedna z nejvyšších v Evropě. V následné diskusi zazněly jak hlasy pro větší rovnost, tak též konzervativně laděné hlasy pro zachování větší společenské dělby rolí mužů a žen. To samo o sobě podtrhuje fakt velké složitosti a vnitřní provázanosti všech společenských jevů, které s erozí původních společenských typů do stereotypů souvisejí.
   
  PhDr. Martin Smutek, Ph.D., Ústav sociální práce


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Křížová Radana, 15.3.2016 9:32