Nabídka kurzů celoživotního vzdělávání

Ústav sociální práce nabízí akreditované kurzy pro sociální pracovníky.

6901 - INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Časová dotace
: 6 hodin
Číslo akreditace: 2013/0568-SP
Cílová skupina: sociální pracovníci
Datum konání: 22. 6. 2015
Cena kurzu: 900 Kč
Uzávěrka přihlášek: 10. 6. 2015
Minimální počet účastníků: 12
Lektoři: Mgr. Radka Janebová, Ph.D.,  Mgr. Olga Landová

Anotace:
Absolventi kursu budou mít znalosti o možnostech využití individuálního plánování (posouzení životní situace rodiny a dítěte, vyhodnocení situace, tvorba plánu a jeho vyhodnocování) v rámci agendy sociálně právní ochrany dětí. Absolventi kursu získají dovednost individuálního plánování (posouzení životní situace rodiny a dítěte, vyhodnocení situace, tvorba plánu a jeho vyhodnocování) v rámci agendy sociálně právní ochrany dětí.

Program:
1. Úvod k tématu
2. Posouzení a vyhodnocení životní situace klienta v kontextu SPOD
3. Proces tvorby individuálního plánu v oblasti SPOD

Přihlášku posílejte mailem na adresu vera.sadovska.2@uhk.cz. Do předmětu uveďte „DVSP 0577000115“. Do těla mailu uveďte název kurzu, jméno a příjmení účastníka a datum narození.
 
-----------------------------------------------------------

6902 - SPOLUPRÁCE A CASE MANAGEMENT V SOCIÁLNÍ PRÁCI NA OBECNÍCH ÚŘADECH

Časová dotace: 16 hodin
Číslo akreditace: 2013/0570-SP
Cílová skupina: sociální pracovníci
Datum konání: 25. - 26. 6. 2015
Cena kurzu: 2755 Kč
Uzávěrka přihlášek: 12. 6. 2015
Minimální počet účastníků: 12
Lektoři: Mgr. Radka Janebová, Ph.D., Mgr. Jan Vrbický
 
Anotace:
Absolventi kursu budou mít znalosti o účelu a principech spolupráce v oblasti sociální práce ve veřejné správě, o metodě case managementu, jejích typech a fázích
a o jejím specifickém nástroji – případové konferenci. Účastníci se naučí aplikovat metodu case managementu do své praxe, získají dovednost „síťování“
a naučí se využívat nástroj „případové konference“ v rámci case managementu.

Program: 
1. den
a) Vymezení typů spolupráce, zásad spolupráce a problémů při spolupráci organizací sociální práce
b) Vymezení case managementu ve veřejné správě
c) Případové konference jako nástroj case managementu

2. den
a) Reflexe využití poznatků z minulého setkání v praxi SPOÚ a zpětné vazby k úkolům
b) Realizace case managementu ve veřejné správě
c) Realizace PK a využití výstupů


Přihlášku posílejte mailem na adresu vera.sadovska.2@uhk.cz. Do předmětu uveďte „DVSP 0577000215“. Do těla mailu uveďte název kurzu, jméno a příjmení účastníka a datum narození.

Naposledy upraveno: Hloušek Jan, 18.5.2015 12:20