Studium

Zde naleznete základní informace ke studiu na ÚSP UHK týkající se přijímacího řízení, rozvrhů, státních závěrečných zkoušek, vysokoškolských kvalifikačních prací a praxí.

Informace pro uchazeče o studium s diplomem ze zahraniční školy

Uznávání předchozího vysokoškolského studia v zahraničí (zahraničních vysokoškolských diplomů) pro další studium na ÚSP UHK (Nostrifikace diplomů)

Proces při uznávání akademické kvalifikace získané v zahraničí (vysokoškolských diplomů) se liší podle toho, zda Česká republika sjednala bilaterální dohodu o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a akademických titulech (tzv. „ekvivalenční dohodu") se zemí, v níž je zahraniční vysoká škola, která vydala doklad o vzdělání, zřízena a uznána.

Seznam tzv. ekvivalenčních dohod pravidelně aktualizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky (MŠMT ČR) a je zveřejňován na www stránkách MŠMT ČR: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/seznam-mezinarodnich-smluv
Na stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/postup-pri-uznavani-akademicke-kvalifikace) je uveden doporučený postup pro případy, kdy je uzavřena ekvivalenční dohoda, i pro případy, kdy dohoda uzavřena není.

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti absolventa zahraniční vysoké školy (žadatel) podané veřejné vysoké škole (rektorátu). Formulář je ke stažení na stránkách MŠMT ČR
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/se-zemi-ve-ktere-je-zahranicni-vysoka-skola-ktera-doklad-o-1
K žádosti je třeba připojit:

  • originál nebo úředně ověřenou kopii diplomu nebo jiného dokladu o ukončení studia nebo dodatku k diplomu (tzv. „Diploma Supplement“);,

  • na vyžádání vysoké školy případně i doplňující informace o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vysokoškolské vzdělávání, nebo doklad o náplni vysokoškolského studia.

Bližší informace včetně formuláře ke stažení viz též web UHK:
https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/mezinarodni-spoluprace/Uznani-zahranicniho-VS-vzdelani#UHK-Article

Potvrzené absolvování bakalářského studia potřebuje mít Ústav sociální práce UHK nejpozději k 31.8. daného roku.

Proto i v případě, že ještě nostrifikace nebude vyřízena, můžete podat přihlášku ke studiu na ÚSP UHK (obvykle do konce února daného roku) a zúčastnit se přijímacího řízení (obvykle květen až červen daného roku).
 
Prosíme Vás o zaslání studijního plánu bakalářského studia a to z důvodů formálního posouzení příbuznosti oboru.

Před přijímacím řízením bude organizován rovněž přípravný kurz. Jak v prezenční formě, tak formou e-learningu. Informace viz https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Studium/Pripravne-kurzy-a-konzultace/Nabidka-pripravnych-kurzu-a-konzultaci.aspx

Dokladování úrovně znalosti českého jazyka nebudeme vyžadovat.

 Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
11. 12. 2016 
Interní dokumenty
11. 12. 2016 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 11.12.2016 11:45