Státní závěrečné zkoušky a kvalifikační práce

Na záložkách této stránky jsou uvedeny základní informace k státním závěrečným zkouškám a k požadavkům na zpracování a odevzdání vysokoškolských kvalifikačních prací.
Termíny státních závěrečných zkoušek se řídí harmonogramem akademického roku a jsou zveřejňovány ve studijním informačním systému (více v záložce "SZZ").
Vysokoškolské kvalifikační práce (obsah, forma, způsob odevzdání) se řídí výnosem děkanky FF UHK č. 17/2018, kterou doplňuje Metodický pokyn ředitele ÚSP FF UHK č. 1/2018. Dokumenty naleznete v záložce O ústavu/Dokumenty ÚSP. Závěrečné práce se odevzdávají se v systému eVŠKP (více v záložce "kvalifikační práce").

Naposledy upraveno: Popeláková Jana, 12.10.2018 13:52