Studijní oddělení ústavu


S veškerými otázkami studijního charakteru se obracejte na studijní oddělení. Při každé návštěvě se, prosím, prokazujte svým průkazem studenta.

Studijní oddělení vede matriku studentů, která slouží k evidenci o studentech a k rozpočtovým a statistickým účelům. Zajišťuje poradenskou a informační činnost studijního charakteru. Vydává potvrzení o studiu, o vykonaných zápočtech a zkouškách a doklady o ukončení studia. Vede evidenci uchazečů o studium a podává informace o přijímacím řízení.
 

Pro platby za žádosti je určen účet 2733582/0800, variabilní symbol 13990, konstantní symbol 0379.

Úřední hodiny

Úřední hodiny naleznete v levém vertikálním menu v záložce úřední hodiny.

Kontakt

a: budova E, místnost 51008

t: (+420) 49 333 1515

Naposledy upraveno: Chaloupková Kateřina, 8.8.2018 9:20